Incompany opleidingen ruimschoots mogelijk, zowel individueel als in groepsverband, zelfs op locatie. Neem contact op voor trainingen op maat!

Filter hieronder op doelgroep en aantal personen.

24. Vierluik: 'Psycho-educatie bij autisme' (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Met deze training help je jouw cliënt(en) met autisme om meer inzicht krijgen in hun sterke kanten en minder sterke kanten. De training is ontwikkelingsgericht en oplossingsgericht, waarmee je de personen met autisme helpt om meer balans aan te brengen in het leven. Ontwikkelingsgericht wil hier zeggen: we onderzoeken hoe je bij de....

23. Ik-versterking bij autisme (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Tijdens deze cursus onderzoeken we op welke manieren we aan ik-versterking kunnen werken bij en met mensen met autisme. Hierbij besteden we aandacht aan de proprioceptie die getraind kan worden. Daarnaast gaan we in op de ik-ander differentiatie bij autisme, met dank aan Martine Delfos en haar MAS1P (ook wel Regenboogleeftijd....

22. Oplossingsgerichte benadering bij autisme (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Bij deze cursus wordt de methode van de oplossingsgerichte begeleiding toegepast, welke bij mensen met autisme wonderwel blijkt aan te slaan wegens het concrete en positieve gehalte! Samen met deelnemers wordt de oplossingsgerichte benadering geoefend, inclusief schalingssystemen en ook worden knelpunten besproken, want een oplossingsgerichte benadering is niet altijd en overal....

21. Autisme en probleemgedrag (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Tijdens deze cursus wordt probleemgedrag benoemd als vorm van communicatie waardoor gedrag een functie krijgt en niet alleen wordt gezien als vorm van overlast die verwijderd dient te worden. Er is hierbij veel aandacht voor stressreductie en voor comorbiditeit. Tevens wordt er aandacht besteed aan het hebben van een trauma bij....

20. Autisme en trauma (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Hoe maak je het onderscheid tussen het hebben van een trauma of meerdere trauma’s en het hebben van ASS? Of is er wellicht een overlap tussen beiden en hebben mensen met ASS een grotere kans om getraumatiseerd te raken? Tijdens deze cursus behandelen we bovenstaande vragen en gaan hierbij ook in....

19. Impacttechnieken bij autisme: Zinvol spelen met metaforen (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Tijdens deze cursus worden de ‘Impact Technieken’ samen met de deelnemers doorgenomen en vooral beoefend! De docent is co-auteur van het boek ‘Impacttechnieken! Enscenering als communicatie in de hulpverlening’. Er wordt geoefend met het uitspelen van metaforen, door middel van objecten en door middel van drama. Dit blijkt goed te werken....

18. Puberteit en adolescentie bij autisme (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Tijdens deze cursus wordt de ‘normale’ ontwikkeling bij pubers en adolescenten vergeleken met de ontwikkeling bij pubers en adolescenten met autisme, met hierbij veel aandacht voor de Executieve Functies en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarbij wordt met de groep geoefend met het benoemen van kernkwaliteiten en hoe deze ingezet kunnen worden. Ook....

17. Bereidheidheidsvraag bij autisme (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Met elkaar onderzoeken we hoe zowel begeleider als persoon met autisme die begeleiding ontvangt, het begrip ‘levensloopbegeleiding’ handen en voeten kan geven op een zo betekenisvol mogelijke manier! Hierbij gaan we in op het concept ‘levensloopbegeleiding’ en daarnaast maken we een onderscheid tussen de alledaagse zingeving die een rol speelt in....

16. Vierluik ‘Veilig & verbonden! Inzichten uit de Poly-vagaal theorie bij autisme’ (Groep van maximaal 15)

Inhoud van de cursus Dankzij het werk van Stephen Porges en zijn Poly-vagaal theorie, weten we dat ons autonome zenuwstelsel niet alleen fysieke functies reguleert, maar ook veel invloed heeft op hoe we het leven van alledag ervaren. Het is zelfs bepalend voor de manier waarop we in het leven staan. Door deze theorie hebben....

15. Post-HBO opleiding ‘Sprekend Autisme!’ deel 2 (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Jongeren en/of (jong)volwassenen met autisme coachen is steeds weer uitdagend! Welke benadering of methodiek sluit aan bij deze persoon met autisme en stimuleert zijn of haar ontwikkeling? Hoe help je hen om hun rol te vinden in de maatschappij? En ben je bereid met hen aandacht te besteden aan het thema....

14. Post-HBO opleiding ‘Sprekend Autisme!’ deel 1 (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Jongeren en/of (jong)volwassenen met autisme coachen is steeds weer uitdagend! Welke benadering of methodiek sluit aan bij deze persoon met autisme en stimuleert zijn of haar ontwikkeling? Hoe help je hen om hun rol te vinden in de maatschappij? Deze opleiding bestaat uit 2 delen. In dit eerste deel, dat bestaat....

13. Post-HBO opleiding ‘Sprekend Autisme!’ deel 1 en deel 2 (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Jongeren en/of (jong)volwassenen met autisme coachen is steeds weer uitdagend! Welke benadering of methodiek sluit aan bij deze persoon met autisme en stimuleert zijn of haar ontwikkeling? Hoe help je hen om hun rol te vinden in de maatschappij? En ben je bereid met hen aandacht te besteden aan het thema....

12. ACT bij naasten groep (maximaal 5 personen)

Inhoud van de cursus ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en dit is een nieuwe vorm van gedragstherapie, waarbij je leert om verschillende werkzame technieken met elkaar te combineren. Bij het doorlopen van deze technieken in de cursus, wordt rekening gehouden met aspecten die een rol spelen bij autisme en de cursus wordt zo....

11. ACT bij naasten individueel

Inhoud van de cursus ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en dit is een nieuwe vorm van gedragstherapie, waarbij je leert om verschillende werkzame technieken met elkaar te combineren. Bij het doorlopen van deze technieken in de cursus, wordt rekening gehouden met aspecten die een rol spelen bij autisme en de cursus wordt zo....

10. Mindfulness bij naasten groep (Maximaal 4 personen!)

Inhoud van de cursus Aan de hand van het boek ‘Mindfulness bij volwassenen met autisme’ door Annelies Spek, worden er 9 sessies Mindfulness georganiseerd met als overkoepelend doel het reduceren van stress en de nadelige gevolgen hiervan voor de naasten van mensen met autisme. Doelgroep Naasten van mensen met autisme van minimaal 16 jaar die....

09. Mindfulness bij naasten individueel

Inhoud van de cursus Aan de hand van het boek ‘Mindfulness bij volwassenen met autisme’ door Annelies Spek, worden er 9 sessies Mindfulness georganiseerd met als overkoepelend doel het reduceren van stress en de nadelige gevolgen hiervan voor de naasten van mensen met autisme. Doelgroep Naasten van mensen met autisme van minimaal 16 jaar die....

08. Psycho-educatie traject voor naasten in twee- of drietal

Inhoud van de cursus In een traject van 6 – 10 sessies leer je als naaste van de persoon met autisme zijn of haar autisme beter kennen en hiermee omgaan in een kleine groep (twee- of drietal). Door de ontwikkelingsgerichte en oplossingsgerichte insteek leer je om af te stemmen op de ontwikkeling bij de persoon....

07. Psycho-educatie traject voor naasten individueel

Inhoud van de cursus In een traject van 6 – 10 sessies (op maat gemaakt) leer je als naaste van de persoon met autisme zijn of haar autisme beter kennen en hiermee omgaan. Door de ontwikkelingsgerichte en oplossingsgerichte insteek leer je om af te stemmen op de ontwikkeling bij de persoon met autisme en om....

06. ACT bij mensen met autisme groep (maximaal 5 personen)

Inhoud van de cursus ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en dit is een nieuwe vorm van gedragstherapie, waarbij je leert om verschillende werkzame technieken met elkaar te combineren. Bij het doorlopen van deze technieken in de cursus, wordt rekening gehouden met de aspecten van autisme en de cursus wordt zo nodig hierop aangepast.....

05. ACT bij mensen met autisme individueel (momenteel wachtlijst)

Inhoud van de cursus ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en dit is een nieuwe vorm van gedragstherapie, waarbij je leert om verschillende werkzame technieken met elkaar te combineren. Bij het doorlopen van deze technieken in de cursus, wordt rekening gehouden met de aspecten van autisme en de cursus wordt zo nodig hierop aangepast.....

04. Mindfulness bij mensen met autisme groep (maximaal vier personen)

Inhoud van de cursus Aan de hand van het boek ‘Mindfulness bij volwassenen met autisme’ door Annelies Spek, worden er 9 sessies Mindfulness georganiseerd met als overkoepelend doel het reduceren van stress en de nadelige gevolgen hiervan. Doelgroep Mensen met autisme van minimaal 16 jaar die op zoek zijn naar een vermindering van hun klachten,....

03. Mindfulness bij mensen met autisme individueel (momenteel wachtlijst)

Inhoud van de cursus Aan de hand van het boek ‘Mindfulness bij volwassenen met autisme’ door Annelies Spek, worden er 9 sessies Mindfulness georganiseerd met als overkoepelend doel het reduceren van stress en de nadelige gevolgen hiervan. Doelgroep Mensen met autisme van minimaal 16 jaar die op zoek zijn naar een vermindering van hun klachten,....

02. Psycho-educatie traject voor mensen met autisme in twee- of drietal (Momenteel wachtlijst!)

Inhoud van de cursus In een traject van 6 sessies leer je als persoon met autisme, in een kleine groep, je eigen autisme beter kennen en hiermee leven. Door de ontwikkelingsgerichte en oplossingsgerichte insteek leer je zowel je sterke kanten te benutten, als je beperkingen te erkennen en meer balans aan te brengen in je....

01. Psycho-educatie traject voor mensen met autisme individueel (momenteel wachtlijst)

Inhoud van de cursus In een traject van 6 – 10 sessies (op maat gemaakt) leer je als persoon met autisme je eigen autisme beter kennen en hiermee leven. Door de ontwikkelingsgerichte en oplossingsgerichte insteek leer je zowel je sterke kanten te benutten, als je beperkingen te erkennen en meer balans aan te brengen in....

5-grondregels.kl

Uniek concept

Opleidingscentrum ELISA^2 onderscheidt zich van andere opleidingsinstituten vanwege de volgende 5 grondbeginselen:

  • Klein & fijn
  • Zinvol & kleurrijk
  • Begeleiding & behandeling
  • Theorie & (ervarings)praktijk
  • Onderzoek & toepassing
5-grondregels.kl