Incompany opleidingen ruimschoots mogelijk, zowel individueel als in groepsverband, zelfs op locatie. Neem contact op voor trainingen op maat!

Filter hieronder op doelgroep en aantal personen.

24. impACT & Autisme: Specialisatietraining Acceptance and Commitment Therapy bij autisme

Inhoud van de training In deze vijfdaagse specialisatietraining onderzoeken we met elkaar hoe je mensen met autisme kunt ondersteunen bij het leiden van een zo’n waarde(n)vol mogelijk leven. Hoe kun je hen helpen om een koers uit te stippelen? En wat kun je doen om de bereidheid bij hen én bij jezelf als hulpverlener te....

23. impACT & Autisme: Verkorte specialisatietraining Acceptance & Commitment Therapy bij autisme

Inhoud van de training In deze tweedaagse specialisatietraining onderzoeken we hoe we vanuit de zes pijlers van de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) mensen met autisme kunnen ondersteunen om te kiezen voor gedrag dat hen helpt bij het leiden van een zo’n waarde(n)vol mogelijk leven. Wat houdt zo’n waardevol leven concreet in? Hoe kun je....

22. impACT & Autisme: Train de trainer online

Inhoud van de bijeenkomsten Tijdens online bijeenkomsten kan onder begeleiding van Marieke Wubs en Rianne Jansen casuïstiek ingebracht worden die we onder de ACT loep nemen met elkaar. Een van de trainers zal als inleiding starten met een begeleide oefening Een van de trainers zal de structuur van de bijeenkomst bewaken en de tijd Een....

21. impACT & Autisme: Workshop

Inhoud van de workshop Deze workshop is een waardevolle inleiding op Acceptance and Commitment Therapy (ACT), toegepast op een autismevriendelijke manier. Dit wil zeggen: oplossingsgericht en ontwikkelingsgericht. We gaan met elkaar aan de slag met praktische oefeningen en het uitspelen van metaforen, omdat door creatieve invalshoeken de impact wordt vergroot. Zo stimuleren en inspireren we....

20. Autisme en trauma (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Hoe maak je het onderscheid tussen het hebben van een trauma of meerdere trauma’s en het hebben van ASS? Of is er wellicht een overlap tussen beiden en hebben mensen met ASS een grotere kans om getraumatiseerd te raken? Tijdens deze cursus behandelen we bovenstaande vragen en gaan hierbij ook in....

19. Oplossingsgerichte benadering bij autisme

Inhoud van de cursus Bij deze cursus wordt de methode van de oplossingsgerichte begeleiding toegepast, welke bij mensen met autisme wonderwel blijkt aan te slaan wegens het concrete en positieve gehalte! Samen met deelnemers wordt de oplossingsgerichte benadering geoefend, inclusief schalingssystemen en ook worden knelpunten besproken, want een oplossingsgerichte benadering is niet altijd en overal....

18. Puberteit en adolescentie bij autisme (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Tijdens deze cursus wordt de ‘normale’ ontwikkeling bij pubers en adolescenten vergeleken met de ontwikkeling bij pubers en adolescenten met autisme, met hierbij veel aandacht voor de Executieve Functies en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarbij wordt met de groep geoefend met het benoemen van kernkwaliteiten en hoe deze ingezet kunnen worden. Ook....

17. Bereidheidheidsvraag bij autisme (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Met elkaar onderzoeken we hoe zowel begeleider als persoon met autisme die begeleiding ontvangt, het begrip ‘levensloopbegeleiding’ handen en voeten kan geven op een zo betekenisvol mogelijke manier! Hierbij gaan we in op het concept ‘levensloopbegeleiding’ en daarnaast maken we een onderscheid tussen de alledaagse zingeving die een rol speelt in....

16. Zelfredzaamheid als uitgangspunt bij de hulpverlening aan mensen met autisme: een mythe

Inhoud van de studiedag Levensloopbegeleiders vervullen een sleutelrol in het leven van mensen met autisme en zetten zich in om de kwaliteit van leven van hun cliënten te bevorderen. Hierbij verenigen ze hun persoonlijke zorgvisie zo goed mogelijk met het systeem waarbinnen zij functioneren. Sinds de decentralisatie in 2015 hebben ze te maken met beleidsveranderingen....

15. Ik-versterking bij autisme

Inhoud van de training Tijdens deze cursus onderzoeken we op welke manieren we aan ik-versterking kunnen werken bij en met mensen met autisme. Hierbij besteden we aandacht aan de proprioceptie die getraind kan worden. Daarnaast gaan we in op de ik-ander differentiatie bij autisme, met dank aan Martine Delfos en haar MAS1P (ook wel Regenboogleeftijd....

14. Vierluik: Psycho-educatie bij autisme

Inhoud van de training Met deze training help je jouw cliënt(en) met autisme om meer inzicht krijgen in hun sterke kanten en minder sterke kanten. De training is ontwikkelingsgericht en oplossingsgericht, waarmee je de personen met autisme helpt om meer balans aan te brengen in het leven. Ontwikkelingsgericht wil hier zeggen: we onderzoeken hoe je bij de....

13. Autisme en probleemgedrag

Inhoud van de cursus Tijdens deze cursus wordt probleemgedrag benoemd als vorm van communicatie waardoor gedrag een functie krijgt en niet alleen wordt gezien als vorm van overlast die verwijderd dient te worden. Er is hierbij veel aandacht voor stressreductie en voor comorbiditeit. Tevens wordt er aandacht besteed aan het hebben van een trauma bij....

12. ACT bij naasten groep (maximaal 5 personen)

Inhoud van de cursus ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en dit is een nieuwe vorm van gedragstherapie, waarbij je leert om verschillende werkzame technieken met elkaar te combineren. Bij het doorlopen van deze technieken in de cursus, wordt rekening gehouden met aspecten die een rol spelen bij autisme en de cursus wordt zo....

11. ACT bij naasten individueel

Inhoud van de cursus ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en dit is een nieuwe vorm van gedragstherapie, waarbij je leert om verschillende werkzame technieken met elkaar te combineren. Bij het doorlopen van deze technieken in de cursus, wordt rekening gehouden met aspecten die een rol spelen bij autisme en de cursus wordt zo....

10. Mindfulness bij naasten groep (Maximaal 4 personen!)

Inhoud van de cursus Aan de hand van het boek ‘Mindfulness bij volwassenen met autisme’ door Annelies Spek, worden er 9 sessies Mindfulness georganiseerd met als overkoepelend doel het reduceren van stress en de nadelige gevolgen hiervan voor de naasten van mensen met autisme. Doelgroep Naasten van mensen met autisme van minimaal 16 jaar die....

09. Mindfulness bij naasten individueel

Inhoud van de cursus Aan de hand van het boek ‘Mindfulness bij volwassenen met autisme’ door Annelies Spek, worden er 9 sessies Mindfulness georganiseerd met als overkoepelend doel het reduceren van stress en de nadelige gevolgen hiervan voor de naasten van mensen met autisme. Doelgroep Naasten van mensen met autisme van minimaal 16 jaar die....

08. Psycho-educatie traject voor naasten in twee- of drietal

Inhoud van de cursus In een traject van 6 – 10 sessies leer je als naaste van de persoon met autisme zijn of haar autisme beter kennen en hiermee omgaan in een kleine groep (twee- of drietal). Door de ontwikkelingsgerichte en oplossingsgerichte insteek leer je om af te stemmen op de ontwikkeling bij de persoon....

07. Psycho-educatie traject voor naasten individueel

Inhoud van de cursus In een traject van 6 – 10 sessies (op maat gemaakt) leer je als naaste van de persoon met autisme zijn of haar autisme beter kennen en hiermee omgaan. Door de ontwikkelingsgerichte en oplossingsgerichte insteek leer je om af te stemmen op de ontwikkeling bij de persoon met autisme en om....

06. ACT bij mensen met autisme groep (maximaal 5 personen)

Inhoud van de cursus ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en dit is een nieuwe vorm van gedragstherapie, waarbij je leert om verschillende werkzame technieken met elkaar te combineren. Bij het doorlopen van deze technieken in de cursus, wordt rekening gehouden met de aspecten van autisme en de cursus wordt zo nodig hierop aangepast.....

05. ACT bij mensen met autisme individueel (momenteel wachtlijst)

Inhoud van de cursus ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en dit is een nieuwe vorm van gedragstherapie, waarbij je leert om verschillende werkzame technieken met elkaar te combineren. Bij het doorlopen van deze technieken in de cursus, wordt rekening gehouden met de aspecten van autisme en de cursus wordt zo nodig hierop aangepast.....

04. Mindfulness bij mensen met autisme groep (maximaal vier personen)

Inhoud van de cursus Aan de hand van het boek ‘Mindfulness bij volwassenen met autisme’ door Annelies Spek, worden er 9 sessies Mindfulness georganiseerd met als overkoepelend doel het reduceren van stress en de nadelige gevolgen hiervan. Doelgroep Mensen met autisme van minimaal 16 jaar die op zoek zijn naar een vermindering van hun klachten,....

03. Mindfulness bij mensen met autisme individueel (momenteel wachtlijst)

Inhoud van de cursus Aan de hand van het boek ‘Mindfulness bij volwassenen met autisme’ door Annelies Spek, worden er 9 sessies Mindfulness georganiseerd met als overkoepelend doel het reduceren van stress en de nadelige gevolgen hiervan. Doelgroep Mensen met autisme van minimaal 16 jaar die op zoek zijn naar een vermindering van hun klachten,....

02. Psycho-educatie traject voor mensen met autisme in twee- of drietal (Momenteel wachtlijst!)

Inhoud van de cursus In een traject van 6 sessies leer je als persoon met autisme, in een kleine groep, je eigen autisme beter kennen en hiermee leven. Door de ontwikkelingsgerichte en oplossingsgerichte insteek leer je zowel je sterke kanten te benutten, als je beperkingen te erkennen en meer balans aan te brengen in je....

01. Psycho-educatie traject voor mensen met autisme individueel (momenteel wachtlijst)

Inhoud van de cursus In een traject van 6 – 10 sessies (op maat gemaakt) leer je als persoon met autisme je eigen autisme beter kennen en hiermee leven. Door de ontwikkelingsgerichte en oplossingsgerichte insteek leer je zowel je sterke kanten te benutten, als je beperkingen te erkennen en meer balans aan te brengen in....

5-grondregels.kl

Uniek concept

Opleidingscentrum ELISA^2 onderscheidt zich van andere opleidingsinstituten vanwege de volgende 5 grondbeginselen:

  • Klein & fijn
  • Zinvol & kleurrijk
  • Begeleiding & behandeling
  • Theorie & (ervarings)praktijk
  • Onderzoek & toepassing
5-grondregels.kl