Spreekuren

begeleiding

ELISA^2 denkt levensbreed mee en werkt samen met haar cliënten, op een praktische, concrete en gelijkwaardige manier. Hierbij gaat ELISA^2 uit van de mogelijkheden en de kwaliteiten die al aanwezig zijn. ELISA^2 maakt samen met de cliënt de vertaalslag naar een praktische hulpvraag en biedt daarna concrete ondersteuning bij het in stapjes toewerken naar een passende oplossing. Dit kan in de vorm van één of meerdere spreekuren.

Praktische informatie

Cliënten zijn welkom in de praktijkruimte van ELISA^2.

ELISA^2 roeit met de riemen die er zijn. Alle personen met een vorm van autisme (of een vermoeden hiervan) en/of mensen die op hen betrokken zijn vallen binnen de doelgroep.

ELISA^2 kan er wel voor kiezen om cliënten door te verwijzen, vanwege problematiek of vanwege het aantal cliënten. Op dit moment is er een wachtlijst van drie maanden!

Procedure

ELISA^2 voert eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek/intakegesprek zodat samen onderzocht kan worden of spreekuurcontact raadzaam is en welke insteek hierbij gekozen zal worden. Inzichten uit ACT zullen gecombineerd worden met oplossingsgerichte en ontwikkelingsgerichte benaderingen en aangepast aan de cliënt. Het intakeverslag behelst de gesprekspunten én de eventuele afspraken die gemaakt zijn.

Prijzen

  1. Intakegesprek: gratis
  2. Spreekuurcontact: € 70,- per uur

Er is de mogelijkheid om middels PGB te betalen, wanneer een beschikking door de gemeente voor specialistische ambulante begeleiding is verstrekt.

Er wordt geen BTW berekend, wanneer een kopie van een indicatiebesluit (of PGB-beschikking) overhandigd kan worden, of een ander bewijs waaruit blijkt dat de geleverde hulp onder ‘zorg’ valt.

Zonder een dergelijk indicatiebesluit of ander bewijs wordt 21% BTW gerekend.