Spreekuren en begeleiding

begeleiding

ELISA^2 denkt levensbreed mee en werkt samen met haar cliënten, op een praktische en concrete manier. Hierbij gaat ELISA^2 uit van de mogelijkheden en de kwaliteiten die al aanwezig zijn. ELISA^2 maakt samen met de cliënt de vertaalslag naar een praktische hulpvraag en biedt daarna concrete ondersteuning bij het in stapjes toewerken naar een passende oplossing. Dit kan in de vorm van één of meerdere spreekuren en dit kan ook in de vorm van meer structurele coaching.

Praktische informatie

Cliënten zijn welkom in de praktijkruimte van ELISA^2. Er is echter ook de mogelijkheid om af te spreken bij de cliënt of de opdrachtgever. Ook een alternatieve locatie is in goed overleg mogelijk.

ELISA^2 roeit met de riemen die er zijn. Alle personen met een vorm van autisme (of een vermoeden hiervan) en/of mensen die op hen betrokken zijn vallen binnen de doelgroep.

ELISA^2 kan er wel voor kiezen om cliënten door te verwijzen, vanwege problematiek of vanwege het aantal cliënten. Op dit moment is er een wachtlijst voor structurele coaching!

Procedure

ELISA^2 voert eerst een kennismakingsgesprek/intakegesprek zodat samen onderzocht kan worden of begeleiding of een spreekuurcontact raadzaam is. Het intakeverslag behelst de gesprekspunten én de eventuele afspraken die gemaakt zijn.

Prijzen

  1. Intakegesprek: gratis
  2. Structurele Begeleiding: € 50,00 per uur ( € 52,50 per uur vanaf januari 2023)
  3. Spreekuurcontact: € 65,00 per uur

Er is de mogelijkheid om middels PGB te betalen, wanneer een beschikking door de gemeente voor ambulante individuele begeleiding is verstrekt.

Er worden afspraken gemaakt over een vergoeding van de reiskosten wanneer de reis langer dan een kwartier in beslag neemt

Er wordt geen BTW berekend, wanneer een kopie van een indicatiebesluit (of PGB-beschikking) overhandigd kan worden, of een ander bewijs waaruit blijkt dat de geleverde hulp onder ‘zorg’ valt.

Zonder een dergelijk indicatiebesluit of ander bewijs wordt 21% BTW gerekend.