Coach de coach

mieren

Als hulpverlener van mensen met autisme maak je niet alleen gebruik van allerlei methodieken en benaderingen die je hebt opgedaan door studie en werkervaring. Je gebruikt ook jezelf als instrument in je werk. Dat wil zeggen: je persoonlijkheid, je voorkeuren, je geschiedenis en je normen en waarden. Soms is het lastig om deze persoonlijke kwesties niet teveel door te laten werken in je contact met je cliënten. Dit geldt voor alle hulpverleners.

Daarom kan het goed zijn met behulp van een coach te reflecteren op jezelf en te onderzoeken hoe dit doorwerkt in je werk met je cliënten.

ELISA^2 biedt zowel individuele als groepsgerichte coaching (maximaal 4 personen) aan hulpverleners die werken met mensen met autisme. Het doel is dat zij zich nog bewuster worden van hun eigen stijl van werken en leren om deze stijl bewust en accuraat in te zetten en toe te passen in de hulpverlening aan mensen met autisme.

Praktische informatie

Coachees zijn welkom in de praktijkruimte van ELISA^2. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om af te spreken op een alternatieve locatie, of bijvoorbeeld te kiezen voor wandelsessies.

Procedure

ELISA^2 voert eerst een kennismakingsgesprek/intakegesprek zodat samen onderzocht kan worden of een individueel coachingstraject of juist een groepstraject raadzaam is. Het intakeverslag behelst de gesprekspunten én de eventuele afspraken die gemaakt zijn.

ELISA^2 biedt vervolgens 3 tot 5 individuele of groepsgerichte coachingssessies aan van 1,5 uur waarin de coachees vooral met zichzelf in gesprek komen en zo ontdekken wat voor hen belangrijke waarden zijn in het werken met mensen met autisme.

Tussen deze sessies zitten in overleg een aantal weken waarin de coachees reflecteren op het eigen professionele handelen aan de hand van vragen en opdrachten die in de volgende sessie besproken worden.

Coachees leren zo om hun eigen ervaringen in het werk te overdenken en hierop te reflecteren, waardoor ze moeilijke werksituaties beter aan kunnen.

Prijzen

Intakegesprek: gratis

Coaching individueel per sessie van 1,5 uur: € 95,00

Coaching groepstraject per sessie van 1,5 uur: € 65,00

Coaching van 3 individuele sessies van 1,5 uur: € 265,00

Coaching groepstraject van 3 sessies van 1,5 uur: € 165,00

Coaching van 5 individuele sessies van 1,5 uur: € 395,00

Coaching groepstraject van 5 sessies van 1,5 uur: € 275,00

Er wordt een BTW tarief gehanteerd van 21%.

De coachingskosten zijn, inclusief de BTW kosten, als ‘scholingskosten’ aftrekbaar voor de belasting. Een voorwaarde is dat de coaching gericht is op een leertraject m.b.t. het functioneren op je werk. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.