23. impACT & Autisme: Verkorte specialisatietraining Acceptance & Commitment Therapy bij autisme

Inhoud van de training

In deze tweedaagse specialisatietraining onderzoeken we hoe we vanuit de zes pijlers van de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) mensen met autisme kunnen ondersteunen om te kiezen voor gedrag dat hen helpt bij het leiden van een zo’n waarde(n)vol mogelijk leven. Wat houdt zo’n waardevol leven concreet in? Hoe kun je hen helpen om een koers uit te stippelen? En wat kun je doen om de bereidheid bij hen én bij jezelf als hulpverlener te vergroten, wanneer weerstand en ongemak dit proces van gedragsverandering steevast vergezellen?

Hierbij passen we met behulp van verschillende oplossingsgerichte en ontwikkelingsgerichte benaderingen, ACT op een autismevriendelijke manier toe, zodat rekening wordt gehouden met een autistische manier van waarnemen en informatieverwerking.

Tijdens de training is er volop aandacht voor casuïstiek van deelnemers, door middel van het gebruik van metaforen (Impact Technieken), het doen van oefeningen, het maken van thuisopdrachten en rollenspellen. Centraal hierbij staat het aansluiten op de eigenheid van de persoon met autisme die jij wilt ondersteunen, zodat Ik-versterking plaats kan vinden.

Trainingsdag 1: ACT, RFT en het ‘Eigen Huis’

Autisme is voor het leven! Tijdens de eerste trainingsdag gaan we in op dit feit en wat dit kan betekenen voor het leven van autistische personen. Omdat ACT niet gericht is op (kant en klare) oplossingen, blijkt deze actieve aanpak bij uitstek geschikt om met (levens)gebeurtenissen om te leren gaan. Tijdens deze dag wordt de link gelicht tussen de theoretische inzichten vanuit de Relational Frame Theory (RFT) en het model van het ‘Eigen Huis’, zodat je leert wat manieren zijn om rekening te houden met een autistische informatieverwerking bij het toepassen van ACT bij mensen met autisme. Zo leer je als hulpverlener meer flexibel omgaan met rigide gedragspatronen en uitstelgedrag bij mensen met autisme.

Trainingsdag 2: Integratie pijlers en oefenen met casuïstiek

Tijdens deze tweede en laatste trainingsdag gaan we met elkaar de verschillende pijlers integreren op een autismevriendelijke manier. We staan stil bij het feit dat er niet alleen verschillen zijn tussen mensen met en zonder autisme, maar dat we zien, door deze ACT benadering, dat er daaronder vooral veel overeenkomsten zijn. Namelijk: mensen willen graag een zinvol leven leiden, of ze nu autisme in hun rugzak hebben of niet! Dit maakt de hulpverleningsrelatie op een prettige en zuivere manier heel gelijkwaardig! Verder experimenteren we met het schakelen tussen de  pijlers bij de hulpverlening aan mensen met autisme en gebruiken hiervoor onder andere het keuzepuntmodel, in combinatie met het model van het ‘Eigen Huis’. Deze dag zal ook in het teken staan van oefenen met casuïstiek. Bij de afsluiting staan we stil bij de handvatten die de deelnemers mee nemen naar hun eigen werkplek. Zodat ze de opgedane kennis en vaardigheden ook na de training praktisch toe kunnen blijven passen in het werken met en voor mensen met autisme.

Doelgroep

De training richt zich op begeleiders, behandelaren en alle mogelijke dienstverleners die werken voor en met mensen met autisme.

Doelstellingen

 • De hulpverlener is in staat om naast de verschillen, ook de overeenkomsten te zien tussen mensen met en zonder autisme
 • De hulpverlener is bereid met de persoon met autisme op zoek te gaan naar een waardevolle invulling van het leven
 • De hulpverlener beschikt, middels ACT, over vaardigheden om deze waardevolle invulling concreet te vertalen naar praktische ondersteuning in het leven
 • De hulpverlener is bereid om flexibel te schakelen tussen de zes verschillende pijlers, zodanig dat deze zijn afgestemd op wat de persoon met autisme op dat moment nodig heeft
 • De hulpverlener kan omgaan met verschillende aangereikte modellen om zo concrete ondersteuning te bieden bij complexe vraagstukken in het leven van de persoon met autisme

Toelatingseisen

 • Je beschikt over een HBO -niveau en minimaal 1 jaar werkervaring met 3 personen met autisme
 • Je hebt een basisopleiding ACT gevolgd
 • Je bent bereid tot zelfreflectie en mensgericht werken
 • Je bent bereid om emancipatie van mensen met autisme in de maatschappij actief te bevorderen
 • Je bent bereid actief deel te nemen aan oefeningen en het werken met metaforen

Accreditatie

Voor de verkorte specialisatietraining is accreditatie verleend bij Registerplein (registratie voor sociaal agogen, GGZ agogen, maatschappelijk werkers, sociaal werkers, cliëntondersteuners

Certificaat

 • Bij voldoende aanwezigheid en het maken van de thuisopdrachten wordt er een certificaat uitgereikt
 • Toegekende accreditatiepunten worden vermeld op het certificaat

Praktische informatie

Procedure

De trainingsdagen zullen plaatsvinden op de volgende vrijdagen van 9.30 uur t/m 15.30 uur met in de ochtend en middag een korte pauze en een lunchpauze van 3 kwartier:

 1. Vrijdag 22 november
 2. Vrijdag 13 december
 • De trainingsdagen zijn zo ingepland dat je de tijd en ruimte hebt om de kennis toe te leren passen in de praktijk van je eigen werk
 • Tussen de trainingsdagen lees je de aangegeven literatuur en werk je aan thuisopdrachten in de praktijk van je eigen werk. Deze thuisopdrachten zullen tussen de 2 en de 4 uur in beslag nemen

Plaats en bereikbaarheid

 • De trainingsdagen zullen plaatsvinden op de locatie Welkom aan de Vijftien Morgen 7-9 te Veenendaal
 • De trainingsdagen vinden plaats op de vierde verdieping
 • De locatie is goed te bereiken met zowel de auto (Google Maps) als met het openbaar vervoer (7 minuten lopen vanaf station Veenendaal Centrum)
 • Bij de locatie is voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig

Docenten

 • De opleiding is ontwikkeld en zal gegeven en gecoördineerd worden door Rianne Jansen en Marieke Wubs

Kosten

 • De totale kosten van het traject zijn: € 595,-
 • De kosten zijn inclusief lesmateriaal (literatuur en thuisopdrachten) en een drankje met een versnapering
 • Voor de lunch dient men zelf zorg te dragen
 • Betaling geschiedt middels een factuur
 • Algemene voorwaarden

Aanmelden voor cursus

Velden met een (*) zijn verplicht.