14. Vierluik: Psycho-educatie bij autisme

Inhoud van de training

Met deze training help je jouw cliënt(en) met autisme om meer inzicht krijgen in hun sterke kanten en minder sterke kanten. De training is ontwikkelingsgericht en oplossingsgericht, waarmee je de personen met autisme helpt om meer balans aan te brengen in het leven.

Ontwikkelingsgericht wil hier zeggen: we onderzoeken hoe je bij de persoon met autisme kunt vaststellen waar hij of zij staat in zijn of haar ontwikkeling en welke mogelijkheden tot groei er zijn.

Oplossingsgericht wil hier zeggen: we onderzoeken hoe je mensen met autisme kunt helpen om meer aandacht te schenken aan de uitzonderingen van problemen (als het goed gaat dus) dan aan de problemen zelf en deze uitzonderingen als mogelijke oplossing voor een probleem te benaderen.

Hierbij maken we gebruik van meerdere methodieken en benaderingen, omdat er geen enkele methode heilig is en ook psycho-educatie op maat aangeboden zal moeten worden aan mensen met autisme, zodat ze een zo betekenisvol mogelijk leven kunnen leiden ondanks of zelfs dankzij dit autisme!

Lesdag 1

Tijdens lesdag 1 onderzoeken we met elkaar hoe een intakegesprek het beste gevoerd kan worden met daarbij aandacht voor de bereidheidsvraag. Daarnaast onderzoeken we de informatieverwerking bij mensen met autisme, met hierbij aandacht voor het begrip ‘contextblindheid’ en het voorspellende brein (Peter Vermeulen), ‘Regenboogleeftijd’ (Martine Delfos) en een autismevriendelijke manier om te werken met het kernkwadrant van Daniël Ofman bij mensen met autisme. Hierbij maken we gebruik van de metafoor van het ‘Eigen Huis’.

Lesdag 2

In lesdag 2 geven we invulling aan het begrip ‘levensloopbegeleiding’ en wat in de samenwerking tussen begeleider en de persoon met autisme de rolverdeling en de taakverdeling kan zijn. Hierbij doorlopen we de metafoor van het ‘Eigen Huis’ en ontdekken we hoe mensen met autisme hun kernkwaliteiten als bouwstenen kunnen inzetten en hoe we als begeleiders, het cement kunnen zijn dat context biedt en daarmee overzicht over de verschillende domeinen in hun leven. Tevens wordt aandacht geschonken aan het fundament onder het huis, waardoor de intrinsieke motivatie van de persoon met autisme duidelijk wordt en zo nodig gestimuleerd kan worden. Hoe dan ook, is de overtuiging dat we weliswaar aannemer mogen zijn bij de bouw van het leven van de persoon met autisme, maar zij behouden de regie!

Lesdag 3

Bij lesdag 3 geven we een concrete invulling van de verschillende domeinen in het ‘Eigen Huis’ en onderzoeken hoe je als hulpverlener met de persoon met autisme kunt onderzoeken hoe het gesteld is in de verschillende ruimtes van het huis. Hierbij besteden we aandacht aan het bieden van overzicht (zo is het gesteld op dit moment in het leven van deze persoon) en aan het werken aan inzicht en uitzicht (is de persoon tevreden met deze stand van zaken in het leven? Zo ja, hoe gaan we dit zo houden? Zo nee, waaraan heeft deze persoon behoefte?) We beginnen met de ‘begane grond’ met daarin de ruimte van de ‘persoonlijke zelfzorg’ en de ruimte van de ‘dagelijkse activiteiten’. Met behulp van een autismevriendelijk schalingssysteem uit de oplossingsgerichte benadering kunnen we dit overzicht concreet vormgeven.

Lesdag 4

Tijdens lesdag 4 gaan we verder met de eerste etage van het ‘Eigen Huis’ en doorlopen de ruimte van de ‘sociale contacten’ en de ruimte van de ‘vrije tijd’. Bovenop het huis is een dak geplaatst, voor degene die toekomstgericht bezig wil zijn. Hier is ruimte om de dromen, wensen, plannen te onderzoeken. Hierbij besteden we aandacht aan het traceren van faalangst bij de personen met autisme en vinden een manier om middels het werken met ‘waarden’, het werken met ‘doelen’ te relativeren. Tot slot besteden we aandacht aan de combinatie van al deze ruimtes in het  ‘Eigen Huis’ (en dus in het eigen leven van de mensen met autisme), aangezien hier vaak het probleem zit: het combineren van al die zaken die spelen in het leven. Tot slot leer je hoe je met je cliënt tot een ‘levensplan op de korte of lange termijn’ kunt komen en wat de persoon hierin zelf te bieden heeft en waarin jij als begeleider hem of haar kunt ondersteunen en stimuleren.

Doelgroep

De opleiding richt zich op begeleiders, behandelaren en alle mogelijke dienstverleners die werken met en voor jongeren en (jong) volwassenen met autisme.

Doelstellingen

 • De hulpverlener is in staat om met de persoon met autisme het leven ‘in kaart’ te brengen en zo overzicht te krijgen over de verschillende gebieden m.b.v. de metafoor van het ‘Eigen Huis’
 • De hulpverlener is in staat om de persoon met autisme te helpen een koers te bepalen (waar wil ik naartoe met mijn leven)
 • De hulpverlener is in staat om voor en met de persoon met autisme deze koers te vertalen in concrete stappen
 • De hulpverlener is in staat om de persoon met autisme te helpen bij het ‘leren leven met autisme’

Toelatingseisen

 • Je beschikt over een HBO -niveau en minimaal 1 jaar werkervaring met 3 personen met autisme
 • Je bent bereid tot zelfreflectie
 • Je bent bereid om emancipatie van mensen met autisme in de maatschappij actief te bevorderen

Accreditatie

 • Voor dit vierluik wordt accreditatie aangevraagd bij:
  • Registerplein (registratie voor sociaal agogen, GGZ agogen, maatschappelijk werkers, sociaal werkers, cliëntondersteuners
  • SKJ (Register voor Jeugdzorgwerkers)

Certificaat

 • Bij toegekende accreditatiepunten worden deze vermeld op een certificaat

Praktische informatie

Procedure
  • Het vierluik vindt plaats op donderdagochtenden van 10.00 uur t/m 12.00 uur met daarin een korte pauze:
  • De lesdagen zijn ingepland met ruimte ertussen zodat er voldoende mogelijkheid is om met hulp van opdrachten thuis te kunnen oefenen in de eigen praktijk
  • Deze thuisopdrachten zullen tussen 2 en 4 uur in beslag nemen
Plaats en bereikbaarheid
 • De opleidingsdagen zullen plaatsvinden op de locatie Welkom aan de Vijftien Morgen 7-9 te Veenendaal op de vierde verdieping, waar je kunt wachten in de algemene ruimte tot je wordt opgehaald
 • De locatie is goed te bereiken met zowel de auto (Google Maps) als met het openbaar vervoer (7 minuten lopen vanaf station Veenendaal Centrum)
Docent
 • Het vierluik is ontwikkeld en zal gegeven en gecoördineerd worden door Rianne Jansen
Kosten
 • De kosten van het vierluik zijn € 500,-
 • De kosten zijn inclusief lesmateriaal (reader) en een drankje met een versnapering
 • Betaling geschiedt middels een factuur
 • Algemene voorwaarden

Aanmelden voor cursus

Velden met een (*) zijn verplicht.