01. Psycho-educatie traject voor mensen met autisme individueel (momenteel wachtlijst)

Inhoud van de cursus

In een traject van 6 – 10 sessies (op maat gemaakt) leer je als persoon met autisme je eigen autisme beter kennen en hiermee leven. Door de ontwikkelingsgerichte en oplossingsgerichte insteek leer je zowel je sterke kanten te benutten, als je beperkingen te erkennen en meer balans aan te brengen in je leven.

Omdat je het traject aangaat met een belangrijke naaste kun je de inzichten die je krijgt direct toepassen in de praktijk van je dagelijkse leven.

Sessie 1 Hoe verwerk ik informatie?

In de eerste sessie onderzoeken we hoe informatieverwerking bij personen met autisme kan verlopen en hoe dit werkt bij jou.

Hierbij besteden we aandacht aan interne en externe prikkelverwerking, de werking van het brein (het voorspellende brein), het belang van de context bij betekenisverlening en de rol die fysieke aspecten en omgevingsfactoren spelen.

Sessie 2 Bouwen met mijn kwaliteiten (deel 1)

In de tweede sessie onderzoeken we wat je kwaliteiten en met name je kernkwaliteiten zijn. Met behulp van het kernkwadrant gaan we hier dieper op in zodat je leert je kernkwaliteiten op het juiste moment en op de juiste manier in te zetten. Hierbij leer je ook wat juist je valkuilen zijn en hoe je hiermee om kunt gaan, bijvoorbeeld door hulp te vragen. Dit geeft je meer ‘grip’ op je eigen mogelijkheden én beperkingen.

Sessie 3 Bouwen met mijn kwaliteiten (deel 2)

In sessie 3 onderzoeken we hoe je jouw kwaliteiten op de verschillende gebieden in jouw leven al in zet en hoe je deze kwaliteiten nog verder kunt inzetten in je leven. Hierbij maken we gebruik van de metafoor van het ‘eigen huis’ waarbij elke ruimte in het huis een levensdomein voorstelt, zoals bezigheden overdag (werk, studie, dagbesteding), zelfzorg, vrije tijd, sociale contacten. We onderzoeken hoe je de ‘grip’ op deze gebieden in je leven kunt vergroten door je kwaliteiten in te zetten met eventuele hulp van je omgeving. We besteden aandacht aan het feit dat het dak van het huis je toekomstperspectief is en dat het fundament onder het huis jouw innerlijke motivatie is om iets van jouw leven te maken. Wanneer we vastgesteld hebben wat jouw toekomstperspectief is én of je over voldoende motivatie beschikt om hier naartoe te werken, kunnen we verder met bouwen. Wanneer dit niet het geval is zullen we één of meerdere sessies moeten besteden aan datgene wat er nodig is om toekomstperspectief en motivatie te krijgen. Het kan dus zijn dat de psycho-educatie hier stopt of onderbroken wordt.

Sessie 4 De begane grond

In deze bijeenkomst gaan we met elkaar bekijken hoe je jouw kwaliteiten inzet bij jouw dagelijkse bezigheden en wat je hierin nog wilt versterken of verbeteren. Hierbij gebruiken we de oplossingsgerichte benadering, door uit te breiden wat er al goed lukt en hierin, middels een schalingssysteem steeds een volgend stapje te zetten.

Hetzelfde doen we bij de ruimte van de zelfzorg, waarbij we onderzoeken hoe goed je voor jezelf zorgt op fysiek en mentaal gebied en hoe goed je voor je omgeving zorgt (administratie, woning e.d.)

Sessie 5 De eerste etage

In bijeenkomst 5 volgen we dezelfde procedure als in bijeenkomst 4 en dit keer nemen we dan de vrije tijd (welke activiteiten onderneem je en hoe gaat dit) en de sociale contacten (welke sociale contacten heb je en hoe verloopt dit) onder de loep, als levensdomeinen. Aan het einde van deze sessie hebben we dus zicht op:

 • Hoe je jouw kernkwaliteiten inzet op de verschillende levensgebieden
 • Of je dit verder kunt uitbreiden en op welke manier je dit wilt aan pakken
 • Of je hier hulp bij nodig hebt en zo ja, welke hulp
 • Welke koers je wilt varen (wat voor leven wil je leiden en wat voor iemand wil je zijn)
Sessie 6 Levensplan opstellen

In deze laatste, in principe slotbijeenkomst, stellen we, naar aanleiding van de vastgestelde koers in de vorige sessie, een concreet levensplan op waarmee je vooruit kunt. In dit levensplan staat beschreven wat een waardevol leven voor jou betekent en hoe je hier vorm aan wilt geven. Hierbij maken we gebruik van concrete stappenplannen, die je stapje voor stapje dichter bij je doelen kunnen brengen, zodat een betekenisvol leven ondanks of misschien dankzij autisme binnen handbereik ligt.

Sessie 7 – 10 Overige thema’s

Indien gewenst kan het traject met maximaal 4 sessies uitgebreid worden. Wanneer er tijdens de cursus aandacht moet zijn voor het toekomstperspectief en/of voor de interne motivatie, zullen hier extra sessies aan besteed worden. Ook kan na afloop van het traject nog een uitbreiding plaatsvinden. Hierbij kunnen allerlei thema’s aan de orde komen die spelen in jouw leven en meer aandacht behoeven. Voorbeelden zijn:

 • Communicatie
 • Relaties
 • Seksualiteit
 • Stressreductie
 • Trauma’s
 • Verslavingen
 • Samengaan van autisme met andere diagnoses
 • Et cetera

Doelgroep

Mensen met autisme van minimaal 16 jaar die samen met een naaste willen onderzoeken hoe ze zo goed mogelijk met hun autisme kunnen (leren) leven.

Doelstellingen

 • Meer kennis over (eigen) autisme en persoonlijkheid
 • Deze kennis leren toepassen in het dagelijkse leven
 • Opstellen van een (concreet) levensplan voor de toekomst en vaststellen wat hierbij nodig is
 • Levenskwaliteit verhogen

Procedure

 • Alvorens je het traject kunt starten vindt er een intake plaats van circa 1-1,5 uur waarin we met elkaar bekijken of het traject inderdaad aansluit bij wat je wilt en nodig hebt
 • De sessies worden in overleg vastgesteld
 • De sessies vinden om de week plaats, wat betekent dat ze tussen de 3 maanden en de 5 maanden in beslag nemen, zodat je de tijd en ruimte hebt om de kennis te integreren in je dagelijkse leven
 • Tussen de sessies werk je aan thuisopdrachten die tussen de 2 en de 4 uur in beslag zullen nemen

Plaats en bereikbaarheid

 • De intake en de sessies zullen plaatsvinden op de locatie Welkom aan de Vijftien Morgen 7-9 te Veenendaal
 • De intake en de sessies vinden plaats op de vierde verdieping, waar je kunt wachten in de algemene ruimte tot je wordt opgehaald
 • De locatie is goed te bereiken met zowel de auto (Google Maps) als met het openbaar vervoer (7 minuten lopen vanaf station Veenendaal Centrum)
 • Bij de locatie is voldoende parkeergelegenheid aanwezig

Docent

 • Het traject is ontwikkeld en zal begeleid worden door Rianne Jansen
 • Het traject is echter een onderzoek waarbij jouw inzet als deelnemer en de inzet van de naaste persoon uit jouw leven met wie je dit proces aangaat, minstens zo belangrijk is als de inzet en ervaring van de docent. Zelf heb je de meeste ervaring als het over jouw leven gaat

Kosten

 • De totale kosten van het traject, uitgaande van 6 sessies zijn € 800,-
 • Voor elke sessie waarmee het traject wordt uitgebreid komt hierbij € 90,-
 • De kosten zijn inclusief lesmateriaal (literatuur en thuisopdrachten) en een drankje met een versnapering
 • Betaling middels een PGB (met geldige indicatie ambulante begeleiding) behoort tot de mogelijkheden
 • Betaling geschiedt middels een factuur
 • Algemene voorwaarden

Aanmelden voor cursus

0/7

Velden met een (*) zijn verplicht.