20. impACT & Autisme: online drieluik; waarde(n)vol leven met autisme

Inhoud van de training

Deze online training, is als driedaagse te volgen, maar de themadagen zijn ook afzonderlijk van elkaar te volgen wanneer er al kennis aanwezig is over het model van het ‘Eigen Huis’.

themadag 1: impACT & Autisme; verdieping ‘Eigen Huis’

Tijdens deze eerste themadag staat het model van het ‘Eigen Huis’, symbool voor het opbouwen en inrichten van het eigen leven, centraal. Met elkaar ontdekken we hoe de zes pijlers van ACT gelinkt kunnen worden aan deze metafoor van het leven, op een autismevriendelijke manier. Zo kan het viersporenbeleid ingezet worden:

 • accepterend spoor
 • probleemverklarend spoor
 • oplossingsgericht spoor
 • ontwikkelingsgericht spoor

De dag staat in het teken van oefenen met eigen casuïstiek. Hierbij is het motto: wat kan ik als hulpverlener bijdragen aan een zo’n waardevol mogelijk leven van mijn cliënt met autisme? Middels een autismevriendelijk plan van aanpak en een flinke dosis bereidheid ga je ervaren hoe je met jouw cliënt een team kunt vormen en hoe jullie hulpverleningstraject een waardevolle ontdekkingstocht kan zijn.

themadag 2: impACT & Autisme; ik-versterking

De tweede themadag richt zich op de ervaring van het ‘zelf’ en op lichamelijkheid. Veel mensen met autisme vinden het lastig om contact te maken met hun lichaam en met hun binnenwereld. Dit contact is echter belangrijk om te kunnen anticiperen op de omgeving en positie in te nemen in de wereld en in het leven. Met behulp van inzichten uit ACT en een ontwikkelingsgerichte hechtingstheorie worden lichaamsgerichte benaderingen gekoppeld aan verschillende cognitieve stromingen. Hierbij wordt de ‘Eigen Kamer’ van het ‘Eigen Huis’, symbool voor de binnenwereld, als metafoor gebruikt, om abstracte zaken concreet te maken en direct te kunnen ervaren. Hierbij staat niet het gevoel van eigenwaarde of een positief zelfbeeld centraal, maar contact krijgen met het ‘zelf’ en ik-versterking. Op deze manier kun je jouw cliënt met autisme helpen bij deze ik-versterking, waarbij de volgende zaken aan bod komen:

 • proprioceptie, zelfbesef en ondertitelen
 • hechting en ontwikkelingsleeftijd
 • functie vertrouwenspersoon
 • construeren levensverhaal
 • zelfbeeld relativeren (defusie)
 • zelf als context (vriendschap sluiten met jezelf)

themadag 3: impACT & Autisme; leven met trauma

In deze laatste themadag onderzoeken we welke rol doorgemaakte trauma’s kunnen spelen in het leven van mensen met autisme en hoe we hen daarbij kunnen ondersteunen. Daarnaast besteden we aandacht aan vragen als: hoe maak je het onderscheid tussen het hebben van een trauma of meerdere trauma’s en het hebben van autisme? Is er wellicht een overlap? Lopen mensen met autisme meer kans getraumatiseerd te raken? Hierbij gaan we ook in op de grote rol van stress. Naast het oefenen met ingebrachte casuïstiek, middels metaforen en rollenspelen staat het inzicht uit ACT centraal dat het leren omgaan met trauma voorop staat. Wanneer klachten hierdoor afnemen is dat waardevolle bijvangst. In deze themadag maken we, naast onze ACT-vaardigheden, gebruik van inzichten uit schematherapie, theorie van het voorspellende brein, polyvagaal theorie, kennis over het episodisch geheugen en de reactie van somatische stempels.

Doelgroep

De driedaagse richt zich op alle mogelijke dienstverleners die werken met en voor mensen met autisme.

Doelstellingen

 • Je bent in staat om het model van het ‘Eigen Huis’ toe te passen
 • Je bent in staat om het viersporenbeleid te hanteren
 • Je bent in staat om samen te werken met de cliënt middels lichaamsgericht werken
 • Je bent in staat om metaforen toe te passen
 • Je bent in staat om ik-versterking te integreren in het hulpverleningstraject
 • Je hebt inzicht gekregen in de gevolgen voor het leven van de persoon met autisme met een trauma en kan hierop aansluiten

Toelatingseisen

 • Je bent bereid tot zelfreflectie
 • Je hebt basiskennis over autisme en ervaring in het werken met mensen met autisme
 • Je bent bereid om deel te nemen aan oefeningen en rollenspelen
 • Je bent bereid om casuïstiek in te brengen
 • Je bent bereid om emancipatie van mensen met autisme in de maatschappij actief te bevorderen

Praktische informatie

Procedure

Het drieluik zal plaatsvinden op de volgende maandagen van 10.00 uur t/m 15.00 uur met een lunchpauze van 12.30 uur t/m 13.15 uur en in de ochtend en middag een korte koffiepauze:

 • maandag 18 november 2024
 • maandag 13 januari 2025
 • maandag 17 maart 2025
Plaats en bereikbaarheid
 • Het drieluik zal online plaatsvinden via Zoom

Docent

 • De driedaagse is ontwikkeld en zal gegeven en gecoördineerd worden door Marieke Wubs & Rianne Jansen

Kosten

 • De kosten van het drieluik zijn € 495,-
 • Per themadag:
 • 1. impACT & Autisme: verdieping ‘Eigen Huis’, opleidingscode 19: € 195,-
 • 2. impACT & Autisme: ik-versterking, opleidingscode 18: € 195,-
 • 3. impACT & Autisme: leven met trauma, opleidingscode 17: € 195,-
 • De kosten zijn inclusief lesmateriaal (hand-out)
 • Betaling geschiedt middels een factuur
 • Algemene voorwaarden

Aanmelden voor cursus

Velden met een (*) zijn verplicht.