24. Vierluik: ‘Psycho-educatie bij autisme’ (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Met deze training help je jouw cliënt(en) met autisme om meer inzicht krijgen in hun sterke kanten en minder sterke kanten. De training is ontwikkelingsgericht en oplossingsgericht, waarmee je de personen met autisme helpt om meer balans aan te brengen in het leven. Ontwikkelingsgericht wil hier zeggen: we onderzoeken hoe je bij de…

Lees meer

23. Ik-versterking bij autisme (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Tijdens deze cursus onderzoeken we op welke manieren we aan ik-versterking kunnen werken bij en met mensen met autisme. Hierbij besteden we aandacht aan de proprioceptie die getraind kan worden. Daarnaast gaan we in op de ik-ander differentiatie bij autisme, met dank aan Martine Delfos en haar MAS1P (ook wel Regenboogleeftijd…

Lees meer

22. Oplossingsgerichte benadering bij autisme (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Bij deze cursus wordt de methode van de oplossingsgerichte begeleiding toegepast, welke bij mensen met autisme wonderwel blijkt aan te slaan wegens het concrete en positieve gehalte! Samen met deelnemers wordt de oplossingsgerichte benadering geoefend, inclusief schalingssystemen en ook worden knelpunten besproken, want een oplossingsgerichte benadering is niet altijd en overal…

Lees meer

21. Autisme en probleemgedrag (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Tijdens deze cursus wordt probleemgedrag benoemd als vorm van communicatie waardoor gedrag een functie krijgt en niet alleen wordt gezien als vorm van overlast die verwijderd dient te worden. Er is hierbij veel aandacht voor stressreductie en voor comorbiditeit. Tevens wordt er aandacht besteed aan het hebben van een trauma bij…

Lees meer

20. Autisme en trauma (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Hoe maak je het onderscheid tussen het hebben van een trauma of meerdere trauma’s en het hebben van ASS? Of is er wellicht een overlap tussen beiden en hebben mensen met ASS een grotere kans om getraumatiseerd te raken? Tijdens deze cursus behandelen we bovenstaande vragen en gaan hierbij ook in…

Lees meer

18. Puberteit en adolescentie bij autisme (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Tijdens deze cursus wordt de ‘normale’ ontwikkeling bij pubers en adolescenten vergeleken met de ontwikkeling bij pubers en adolescenten met autisme, met hierbij veel aandacht voor de Executieve Functies en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarbij wordt met de groep geoefend met het benoemen van kernkwaliteiten en hoe deze ingezet kunnen worden. Ook…

Lees meer

17. Bereidheidheidsvraag bij autisme (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Met elkaar onderzoeken we hoe zowel begeleider als persoon met autisme die begeleiding ontvangt, het begrip ‘levensloopbegeleiding’ handen en voeten kan geven op een zo betekenisvol mogelijke manier! Hierbij gaan we in op het concept ‘levensloopbegeleiding’ en daarnaast maken we een onderscheid tussen de alledaagse zingeving die een rol speelt in…

Lees meer