14. Vierluik: Psycho-educatie bij autisme

Inhoud van de training Met deze training help je jouw cliënt(en) met autisme om meer inzicht krijgen in hun sterke kanten en minder sterke kanten. De training is ontwikkelingsgericht en oplossingsgericht, waarmee je de personen met autisme helpt om meer balans aan te brengen in het leven. Ontwikkelingsgericht wil hier zeggen: we onderzoeken hoe je bij de…

Lees meer

13. Autisme en probleemgedrag

Inhoud van de cursus Tijdens deze cursus wordt probleemgedrag benoemd als vorm van communicatie waardoor gedrag een functie krijgt en niet alleen wordt gezien als vorm van overlast die verwijderd dient te worden. Er is hierbij veel aandacht voor stressreductie en voor comorbiditeit. Tevens wordt er aandacht besteed aan het hebben van een trauma bij…

Lees meer