22. impACT & Autisme: Train de trainer online

Inhoud van de bijeenkomsten Tijdens online bijeenkomsten kan onder begeleiding van Marieke Wubs en Rianne Jansen casuïstiek ingebracht worden die we onder de ACT loep nemen met elkaar. Een van de trainers zal als inleiding starten met een begeleide oefening Een van de trainers zal de structuur van de bijeenkomst bewaken en de tijd Een…

Lees meer

21. impACT & Autisme: Workshop

Inhoud van de workshop Deze workshop is een waardevolle inleiding op Acceptance and Commitment Therapy (ACT), toegepast op een autismevriendelijke manier. Dit wil zeggen: oplossingsgericht en ontwikkelingsgericht. We gaan met elkaar aan de slag met praktische oefeningen en het uitspelen van metaforen, omdat door creatieve invalshoeken de impact wordt vergroot. Zo stimuleren en inspireren we…

Lees meer

20. impACT & Autisme: online drieluik; waarde(n)vol leven met autisme

Inhoud van de training Deze online training, is als driedaagse te volgen, maar de themadagen zijn ook afzonderlijk van elkaar te volgen wanneer er al kennis aanwezig is over het model van het ‘Eigen Huis’. themadag 1: impACT & Autisme; verdieping ‘Eigen Huis’ Tijdens deze eerste themadag staat het model van het ‘Eigen Huis’, symbool…

Lees meer

19. impACT & Autisme: themadag; verdieping ‘Eigen Huis’

Inhoud van de themadag Tijdens deze themadag staat het model van het ‘Eigen Huis’, symbool voor het opbouwen en inrichten van het eigen leven, centraal. Met elkaar ontdekken we hoe de zes pijlers van ACT gelinkt kunnen worden aan deze metafoor van het leven, op een autismevriendelijke manier. Zo kan het viersporenbeleid ingezet worden: accepterend…

Lees meer

18. impACT & Autisme: themadag; ik-versterking

Inhoud van de themadag De tweede themadag richt zich op de ervaring van het ‘zelf’ en op lichamelijkheid. Veel mensen met autisme vinden het lastig om contact te maken met hun lichaam en met hun binnenwereld. Dit contact is echter belangrijk om te kunnen anticiperen op de omgeving en positie in te nemen in de…

Lees meer

17. impACT & Autisme: themadag; leven met trauma

Inhoud van de themadag In deze themadag onderzoeken we welke rol doorgemaakte trauma’s kunnen spelen in het leven van mensen met autisme en hoe we hen daarbij kunnen ondersteunen. Daarnaast besteden we aandacht aan vragen als: hoe maak je het onderscheid tussen het hebben van een trauma of meerdere trauma’s en het hebben van autisme?…

Lees meer

16. Zelfredzaamheid als uitgangspunt bij de hulpverlening aan mensen met autisme: een mythe

Inhoud van de studiedag Levensloopbegeleiders vervullen een sleutelrol in het leven van mensen met autisme en zetten zich in om de kwaliteit van leven van hun cliënten te bevorderen. Hierbij verenigen ze hun persoonlijke zorgvisie zo goed mogelijk met het systeem waarbinnen zij functioneren. Sinds de decentralisatie in 2015 hebben ze te maken met beleidsveranderingen…

Lees meer

15. Ik-versterking bij autisme

Inhoud van de training Tijdens deze cursus onderzoeken we op welke manieren we aan ik-versterking kunnen werken bij en met mensen met autisme. Hierbij besteden we aandacht aan de proprioceptie die getraind kan worden. Daarnaast gaan we in op de ik-ander differentiatie bij autisme, met dank aan Martine Delfos en haar MAS1P (ook wel Regenboogleeftijd…

Lees meer