22. impACT & Autisme: Train de trainer online

Inhoud van de cursus Tijdens online bijeenkomsten kan onder begeleiding van Marieke Wubs en Rianne Jansen casuïstiek ingebracht worden die we onder de ACT loep nemen met elkaar. Een van de trainers zal als inleiding starten met een begeleide oefening Een van de trainers zal de structuur van de bijeenkomst bewaken en de tijd Een…

Lees meer

21. impACT & Autisme: Workshop

Inhoud van de workshop Deze workshop is een waardevolle inleiding op Acceptance and Commitment Therapy (ACT), toegepast op een autismevriendelijke manier. Dit wil zeggen: oplossingsgericht en ontwikkelingsgericht. We gaan met elkaar aan de slag met praktische oefeningen en het uitspelen van metaforen, omdat door creatieve invalshoeken de impact wordt vergroot. Zo stimuleren en inspireren we…

Lees meer

20. Autisme en trauma (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Hoe maak je het onderscheid tussen het hebben van een trauma of meerdere trauma’s en het hebben van ASS? Of is er wellicht een overlap tussen beiden en hebben mensen met ASS een grotere kans om getraumatiseerd te raken? Tijdens deze cursus behandelen we bovenstaande vragen en gaan hierbij ook in…

Lees meer

19. Oplossingsgerichte benadering bij autisme

Inhoud van de cursus Bij deze cursus wordt de methode van de oplossingsgerichte begeleiding toegepast, welke bij mensen met autisme wonderwel blijkt aan te slaan wegens het concrete en positieve gehalte! Samen met deelnemers wordt de oplossingsgerichte benadering geoefend, inclusief schalingssystemen en ook worden knelpunten besproken, want een oplossingsgerichte benadering is niet altijd en overal…

Lees meer

18. Puberteit en adolescentie bij autisme (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Tijdens deze cursus wordt de ‘normale’ ontwikkeling bij pubers en adolescenten vergeleken met de ontwikkeling bij pubers en adolescenten met autisme, met hierbij veel aandacht voor de Executieve Functies en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarbij wordt met de groep geoefend met het benoemen van kernkwaliteiten en hoe deze ingezet kunnen worden. Ook…

Lees meer

17. Bereidheidheidsvraag bij autisme (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus Met elkaar onderzoeken we hoe zowel begeleider als persoon met autisme die begeleiding ontvangt, het begrip ‘levensloopbegeleiding’ handen en voeten kan geven op een zo betekenisvol mogelijke manier! Hierbij gaan we in op het concept ‘levensloopbegeleiding’ en daarnaast maken we een onderscheid tussen de alledaagse zingeving die een rol speelt in…

Lees meer

16. De (on)bruikbaarheid van de notie ‘zelfredzaamheid’ bij autisme (maximaal 15 personen)

Inhoud van de cursus   Doelgroep De opleiding richt zich op begeleiders, behandelaren en alle mogelijke dienstverleners die werken voor en met mensen met autisme. Doelstellingen Toelatingseisen Je beschikt over een HBO -niveau en minimaal 1 jaar werkervaring met 3 personen met autisme Je bent bereid tot zelfreflectie Je bent bereid om emancipatie van mensen…

Lees meer

15. Ik-versterking bij autisme

Inhoud van de training Tijdens deze cursus onderzoeken we op welke manieren we aan ik-versterking kunnen werken bij en met mensen met autisme. Hierbij besteden we aandacht aan de proprioceptie die getraind kan worden. Daarnaast gaan we in op de ik-ander differentiatie bij autisme, met dank aan Martine Delfos en haar MAS1P (ook wel Regenboogleeftijd…

Lees meer