Themadagen

Soms heb je als begeleider een hele specifieke vraag zonder dat je behoefte hebt aan een uitgebreide opleiding. Of misschien wil je van gedachten wisselen met collega’s m.b.t. een specifiek thema rondom autisme.

Daarom biedt het nieuwe opleidingscentrum ELISA^2 de volgende themadagen aan:

Themadag 1: Fysieke kenmerken bij autisme

Themadag 2: Puberteit en adolescentie bij autisme

Themadag 3: Impacttechnieken bij autisme: Zinvol spelen met metaforen

Themadag 4: Autisme en trauma

Themadag 5: Autisme en probleemgedrag

Themadag 6: Oplossingsgerichte benadering bij autisme

Themadag 7: Autibiografie schrijven met persoon met autisme

Themadag 8: Levensplan opstellen met persoon met autisme

Waar?

Vijftienmorgen 7-9 te Veenendaal (gebouw Welkom op de derde verdieping)

Wanneer?

De themadagen zullen plaatsvinden op de volgende vrijdagen van 10.00 uur t/m 15.00 uur met in de ochtend en middag een korte pauze en een lunchpauze van 3 kwartier:

 1. 13 maart
 2. 17 april
 3. 15 mei
 4. 12 juni
 5. 10 juli
 6. 11 september
 7. 16 oktober
 8. 13 november

Voor wie?

Professionals die werken met en voor jongeren en (jong) volwassenen met autisme en die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je beschikt over een hbo-niveau en minimaal 1 jaar werkervaring met 3 personen met autisme
 • Je bent bereid tot zelfreflectie
 • Je bent bereid om emancipatie van mensen met autisme in de maatschappij actief te bevorderen

Doelstellingen

Themadag 1:

 • De hulpverlener is in staat om fysieke aspecten die een rol kunnen spelen bij autisme te herkennen
 • De hulpverlener is in staat om de persoon met autisme te begeleiden bij het herkennen en uiten van deze fysieke aspecten en zo nodig grenzen te bewaken/stellen
 • De hulpverlener heeft zicht op de wisselwerking tussen fysieke en mentale aspecten bij autisme

Themadag 2:

 • De hulpverlener is in staat om vertraging in de sociale en emotionele ontwikkeling bij pubers met autisme te herkennen en kan hierop afstemmen
 • De hulpverlener is in staat om te herkennen wat het effect is van de verminderde werking van de Executieve Functies (de controlefuncties in het brein) en de vertraagde ontwikkeling hiervan bij pubers met autisme
 • De hulpverlener is in staat om op een gerichte manier (gericht op een intrinsieke motivatie) de juiste beloningen toe te passen, die aansluiten bij de puber met autisme

Themadag 3:

 • De hulpverlener is in staat om de symbolische betekenis van metaforen bewust in te zetten in de begeleiding zodat deze aansluit bij de persoon met autisme
 • De hulpverlener is in staat om hierbij rekening te houden met de autistische denkstijl en voldoende voorspelbaarheid in te bouwen in de begeleiding
 • De hulpverlener is in staat om een goede voorzorg en een goede nazorg te bieden

Themadag 4:

 • De hulpverlener is in staat om bij cliënt te onderscheiden of trauma een rol speelt
 • De hulpverlener is in staat om het onderwerp ‘trauma’ bespreekbaar te maken
 • De hulpverlener bekwaamt zich in de samenwerking met behandelaren m.b.t. het trauma bij cliënt
 • De hulpverlener heeft inzicht gekregen in de gevolgen voor het leven van de persoon met autisme met een trauma en kan hierop aansluiten met zijn begeleiding

Themadag 5:

 • De hulpverlener is in staat om achter het probleemgedrag de hulpvraag te zien
 • De hulpverlener is in staat om probleemgedrag te beschouwen als communicatie en hier gepast op te reageren

Themadag 6:

 • De hulpverlener is in staat tot ‘omdenken’ m.b.t. problemen van de cliënt
 • De hulpverlener is in staat om te kijken naar datgene wat (al) wél goed gaat
 • De hulpverlener is in staat om met schalingssystemen te werken en deze op maat samen te stellen (autismevriendelijk te maken)
 • De hulpverlener is in staat om in te schatten wanneer de oplossingsgerichte benadering haalbaar is

Themadag 7:

 • De hulpverlener is in staat om cliënt te helpen om overzicht te krijgen over het leven
 • De hulpverlener is in staat om de juiste (interview)vragen te stellen
 • De hulpverlener is in staat de cliënt te helpen zich te verzoenen met het verleden en nieuw toekomstperspectief te ontwikkelen
 • De hulpverlener is in staat de cliënt te helpen meer ‘grip’ te krijgen op het eigen leven

Themadag 8:

 • De hulpverlener is in staat om met de persoon met autisme het leven ‘in kaart’ te brengen en zo overzicht te krijgen over de verschillende gebieden
 • De hulpverlener is in staat om de persoon met autisme te helpen een koers te bepalen (waar wil ik naartoe met mijn leven)
 • De hulpverlener is in staat om voor en met de persoon met autisme deze koers te vertalen in concrete stappen

Voor meer inhoudelijke en praktische informatie en om je aan te melden, zie:

https://www.domein-elisa.nl/27-fysieke-kenmerken/
https://www.domein-elisa.nl/28-puberteit-en-adolescentie/
https://www.domein-elisa.nl/29-impacttechnieken/
https://www.domein-elisa.nl/30-autisme-en-trauma/
https://www.domein-elisa.nl/31-autisme-en-probleemgedrag/
https://www.domein-elisa.nl/32-oplossingsgerichte-benadering/
https://www.domein-elisa.nl/33-autibiografie-schrijven/
https://www.domein-elisa.nl/34-levensplan-opstellen/