Psycho-educatie en autisme

Ken de ander, ken jezelf

Mensen zijn voortdurend op zoek naar begrijpen en naar begrepen worden. Jezelf begrijpen, de ander begrijpen en door de ander begrepen worden schept verbinding en maakt een soepeler samenleven en –werken mogelijk.

Wanneer je je eigen gebruiksaanwijzing kent en deze kunt delen met een ander, zal je ook meer geduld en begrip kunnen opbrengen voor diens gebruiksaanwijzing.

Dit geldt ook en misschien wel in sterkere mate voor mensen met autisme en voor de mensen die met hen samenleven en -werken.

Daarom biedt het nieuwe opleidingscentrum ELISA^2 vanaf maart 2020 de volgende psycho-educatietrajecten aan:

1. Psycho-educatie traject voor mensen met autisme in twee-of drietal

In een traject van minimaal 6 sessies, leer je als persoon met autisme, in een kleine groep, je eigen autisme beter kennen en hiermee leven. Door de ontwikkelingsgerichte en oplossingsgerichte insteek leer je zowel je sterke kanten te benutten, als je beperkingen te erkennen en meer balans aan te brengen in je leven. Omdat je het traject aangaat met een belangrijke naaste kun je de inzichten die je krijgt direct toepassen in de praktijk van je dagelijkse leven. Daarnaast kun je met de andere deelnemer(s) ervaringen uitwisselen en elkaar voorzien van tips en steunen in het proces.

Sessie 1: Hoe verwerk ik informatie?

Sessie 2: Bouwen met mijn kwaliteiten (deel 1)

Sessie 3: Bouwen met mijn kwaliteiten (deel 2)

Sessie 4: De begane grond (zelfzorg en dagelijkse activiteiten)

Sessie 5: De eerste etage (sociale contacten en vrije tijd)

Sessie 6: Levensplan opstellen

+ sessie(s): Overige thema’s

2. Psycho-educatie traject voor naasten van mensen met autisme in twee-of drietal

In een traject van minimaal 6 sessies, leer je als naaste van de persoon met autisme, zijn of haar autisme beter kennen en hiermee omgaan in een kleine groep (twee- of drietal). Door de ontwikkelingsgerichte en oplossingsgerichte insteek leer je om af te stemmen op de ontwikkeling bij de persoon met autisme en om samen te werken vanuit de kracht van de persoon met autisme. Daarnaast leer je als naaste om ook je eigen grenzen aan te geven en jezelf niet in de ander te ‘verliezen’.

Sessie 1: Hoe verwerkt een persoon met autisme informatie?

Sessie 2: Samenwerken met kwaliteiten (deel 1)

Sessie 3: Samenwerken met kwaliteiten (deel 2)

Sessie 4: De begane grond (zelfzorg en dagelijkse activiteiten)

Sessie 5: De eerste etage (sociale contacten en vrije tijd)

Sessie 6: Levensplan opstellen

+sessie(s): Overige thema’s

Waar?

Vijftienmorgen 7-9 te Veenendaal (gebouw Welkom op de derde verdieping)

Wanneer?

Psycho-educatie voor mensen met autisme:

De sessies vinden plaats op de volgende donderdagavonden van 19.30 uur t/m 21.00 uur, met daarin een korte pauze:

 1. 26 maart
 2. 2 april
 3. 16 april
 4. 14 mei
 5. 28 mei
 6. 11 juni

Eventueel 7-10: 18 juni, 25 juni, 9 juli en 16 juli

Psycho-educatie voor naasten:

De sessies vinden plaats op de volgende vrijdagmiddagen van 13.30 uur t/m 15.00 uur, met daarin een korte pauze:

 1. 6 maart
 2. 20 maart
 3. 27 maart
 4. 3 april
 5. 24 april
 6. 22 mei

Eventueel: 29 mei en 5 juni

Groepsgrootte?

ELISA^2 hanteert voor deze cursussen een groepsgrootte van maximaal 3 personen (die een naaste meenemen in het geval van het traject voor mensen met autisme)

Doelstellingen:

Psycho-educatie voor mensen met autisme:

 • Meer kennis over (eigen) autisme en persoonlijkheid
 • Deze kennis leren toepassen in het dagelijkse leven
 • Opstellen van een (concreet) levensplan voor de toekomst en vaststellen wat hierbij nodig is
 • Levenskwaliteit verhogen
 • Delen van levenservaring met andere deelnemer(s)

Psycho-educatie voor naasten:

 • Meer kennis over het autisme van de naaste en zijn/haar persoonlijkheid
 • Deze kennis leren toepassen in het dagelijkse leven
 • Meer zelfkennis en herkenning van wat men zelf nodig heeft als naaste
 • Opstellen van een (concreet) levensplan voor de toekomst en vaststellen wat hierbij nodig is
 • Levenskwaliteit verhogen
 • Overbelasting voorkomen of hiervan herstellen
 • Ervaringen delen met andere deelnemers

Voor meer inhoudelijke en praktische informatie en om je aan te melden, zie:

https://www.domein-elisa.nl/voor-mensen-met-autisme/
https://www.domein-elisa.nl/naasten-van-mensen-met-autisme/