Post-HBO opleiding ‘Sprekend Autisme!’

Jongeren en/of (jong)volwassenen met autisme coachen is steeds weer uitdagend! Welke benadering of methodiek sluit aan bij deze persoon met autisme en stimuleert zijn of haar ontwikkeling? Hoe help je hen om hun rol te vinden in de maatschappij? En ben je bereid met hen aandacht te besteden aan het thema zingeving?

Daarom biedt het nieuwe opleidingscentrum ELISA^2 de intensieve post-HBO opleiding ‘Sprekend Autisme!’ aan!
Deze opleiding bestaat uit 2 delen, die overigens ook los gevolgd kunnen worden:

In het eerste deel Betekenisvol Begeleiden, dat bestaat uit 8 lesdagen, onderzoeken we samen verschillende methodieken, benaderingen en modellen, want geen enkele manier is immers heilig. En daarom hanteren we de Paulusmethode: ‘Onderzoekt alles en behoudt het goede!’

Lesdag 1: Fysieke en mentale aspecten bij autisme

Lesdag 2: Puberteit, adolescentie en de functie van beloning

Lesdag 3: Impacttechnieken: Zinvol spelen met metaforen

Lesdag 4: Oplossingsgerichte benadering

Lesdag 5: Probleemgedrag en stressreductie

Lesdag 6: Zelfbeeld en hechting

Lesdag 7: Autisme en relaties

Lesdag 8: Systeemgerichte benadering

In het tweede deel Autisme in je rugzak, dat ook 8 lesdagen in beslag zal nemen, focussen we ons vooral op de zingeving bij mensen met autisme. Je leert om vragen te (durven) stellen naar zaken die voor hen het leven waardevol maken en zo een koers uitstippelen, waardoor de intrinsieke motivatie verhoogd wordt. Hierbij maken we vooral gebruik van inzichten en de 6 zuilen uit ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Lesdag 1: Autisme in je rugzak

Lesdag 2: Acceptatie

Lesdag 3: Mindfulness

Lesdag 4: Defusie

Lesdag 5: Zelf als context

Lesdag 6: Waarden

Lesdag 7: Toegewijde actie

Lesdag 8: Een waarde(n)vol leven met autisme

Waar?

Vijftienmorgen 7-9 te Veenendaal (gebouw Welkom op de derde verdieping)

Wanneer?

De opleidingsdagen zullen plaatsvinden op de volgende maandagen van 10.00 uur t/m 15.00 uur met in de ochtend en middag een korte pauze en een lunchpauze van 3 kwartier:

Deel 1: Betekenisvol begeleiden:

 1. 6 april
 2. 20 april
 3. 11 mei
 4. 25 mei
 5. 8 juni
 6. 22 juni
 7. 6 juli
 8. 20 juli

Deel 2: Autisme in je rugzak:

 1. 7 september
 2. 21 september
 3. 5 oktober
 4. 26 oktober
 5. 9 november
 6. 23 november
 7. 7 december
 8. 21 december

Voor wie?

Professionals die werken met en voor jongeren en (jong) volwassenen met autisme endie voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je beschikt over een hbo-niveau en minimaal 1 jaar werkervaring met 3 personen met autisme
 • Je bent bereid tot zelfreflectie
 • Je bent bereid om emancipatie van mensen met autisme in de maatschappij actief te bevorderen

Doelstellingen:

Deel 1: Betekenisvol begeleiden:

 1. De hulpverlener kan de ‘Regenboog’ aan leeftijden op de verschillende ontwikkelingsgebieden bij de persoon met autisme herkennen en zijn houding hierop afstemmen
 2. De hulpverlener kan in samenwerking met de persoon met autisme begeleidingsdoelen opstellen die deze ontwikkeling verder stimuleert, vanuit het oplossingsgerichte model
 3. De hulpverlener is in staat deze begeleiding vorm te geven en te coördineren volgens het principe van de levensloopbegeleiding
 4. De hulpverlener werkt zo, samen met de persoon met autisme, aan een zo groot mogelijk welbevinden van de persoon met autisme, waarbij deze zoveel mogelijk de regie heeft over het eigen leven
 5. De hulpverlener kan hierbij gebruik maken van verschillende benaderingen, zoals Impact Technieken, Systeembenadering, oplossingsgerichte begeleiding, etc. waarbij geen enkele methode ‘heilig’ is
 6. De hulpverlener heeft de benodigde achtergrondkennis m.b.t. autisme en is bereid zich te verdiepen in nieuwe theorieën
 7. De hulpverlener beschikt over manieren om een vastgelopen ontwikkeling te herkennen en hier adequaat op te reageren

Deel 2: Autisme in je rugzak:

 1. De hulpverlener is in staat om naast de verschillen, ook de overeenkomsten te zien tussen mensen met en zonder autisme
 2. De hulpverlener is bereid met de persoon met autisme op zoek te gaan naar een waardevolle invulling van het leven
 3. De hulpverlener beschikt, middels ACT, over vaardigheden om deze waardevolle invulling concreet te vertalen naar praktische begeleiding in het leven
 4. De hulpverlener is bereid om flexibel te schakelen tussen de zes verschillende zuilen, zodanig dat deze zijn afgestemd op wat de persoon met autisme op dat moment nodig heeft
 5. De hulpverlener kan omgaan met het keuzepuntmodel om zo concrete begeleiding te bieden bij complexe vraagstukken in het leven van de persoon met autisme

Voor deze post-HBO opleiding wordt accreditatie aangevraagd bij Registerplein en SKJ

Voor meer inhoudelijke en praktische informatie en om je aan te melden, zie:

https://www.domein-elisa.nl/23-sprekend-autisme/
https://www.domein-elisa.nl/24-sprekend-autisme-deel-1/
https://www.domein-elisa.nl/25-sprekend-autisme-deel-2/