OPLEIDINGSAANBOD ELISA^2 vanaf maart 2020

Nieuwsflits december 2019

Aanbod voor professionals

Post-HBO opleiding ‘Sprekend Autisme!’ Deel 1 en/of deel 2

Jongeren en/of (jong)volwassenen met autisme coachen is steeds weer uitdagend! Welke benadering of methodiek sluit aan bij deze persoon met autisme en stimuleert zijn of haar ontwikkeling? Hoe help je hen om hun rol te vinden in de maatschappij? En ben je bereid met hen aandacht te besteden aan het thema zingeving?

Daarom biedt het nieuwe opleidingscentrum ELISA^2 de intensieve post-HBO opleiding ‘Sprekend Autisme!’ aan!

Deze opleiding bestaat uit 2 delen, die overigens ook los gevolgd kunnen worden:

In het eerste deel Betekenisvol Begeleiden, dat bestaat uit 8 lesdagen, onderzoeken we samen verschillende methodieken, benaderingen en modellen, want geen enkele manier is immers heilig. En daarom hanteren we de Paulusmethode: ‘Onderzoekt alles en behoudt het goede!’

Lesdag 1: Fysieke en mentale aspecten bij autisme

Lesdag 2: Puberteit, adolescentie en de functie van beloning

Lesdag 3: Impacttechnieken: Zinvol spelen met metaforen

Lesdag 4: Oplossingsgerichte benadering

Lesdag 5: Probleemgedrag en stressreductie

Lesdag 6: Zelfbeeld en hechting

Lesdag 7: Autisme en relaties

Lesdag 8: Systeemgerichte benadering

Lesdagen vinden plaats op de volgende maandagen van 10.00 uur t/m 15.00 uur:

6 en 20 april, 11 en 25 mei, 8 en 22 juni en 6 en 20 juli.

In het tweede deel Autisme in je rugzak, dat ook 8 lesdagen in beslag zal nemen, focussen we ons vooral op de zingeving bij mensen met autisme. Je leert om vragen te (durven) stellen naar zaken die voor hen het leven waardevol maken en zo een koers uitstippelen, waardoor de intrinsieke motivatie verhoogd wordt. Hierbij maken we vooral gebruik van inzichten en de 6 zuilen uit ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Lesdag 1: Autisme in je rugzak

Lesdag 2: Acceptatie

Lesdag 3: Mindfulness

Lesdag 4: Defusie

Lesdag 5: Zelf als context

Lesdag 6: Waarden

Lesdag 7: Toegewijde actie

Lesdag 8: Een waarde(n)vol leven met autisme

Lesdagen vinden plaats op de volgende maandagen van 10.00 uur t/m 15.00 uur:

7 en 21 september, 5 en 26 oktober, 9 en 23 november en 7 en 21 december.

Voor meer informatie en om je aan te melden:

https://www.domein-elisa.nl/23-sprekend-autisme/
https://www.domein-elisa.nl/24-sprekend-autisme-deel-1/
https://www.domein-elisa.nl/25-sprekend-autisme-deel-2/

Themadagen voor professionals in 2020

Soms heb je als begeleider een hele specifieke vraag zonder dat je behoefte hebt aan een uitgebreide opleiding. Of misschien wil je van gedachten wisselen met collega’s m.b.t. een specifiek thema rondom autisme.

Daarom biedt het nieuwe opleidingscentrum ELISA^2 de volgende themadagen aan:

Themadag 1: Fysieke kenmerken bij autisme

Themadag 2: Puberteit en adolescentie bij autisme

Themadag 3: Impacttechnieken bij autisme: Zinvol spelen met metaforen

Themadag 4: Autisme en trauma

Themadag 5: Autisme en probleemgedrag

Themadag 6: Oplossingsgerichte benadering bij autisme

Themadag 7: Autibiografie schrijven met persoon met autisme

Themadag 8: Levensplan opstellen met persoon met autisme

Themadagen vinden plaats op de volgende vrijdagen van 10.00 uur t/m 15.00 uur:

13 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni, 10 juli, 11 september, 16 oktober en 13 november.

Voor meer informatie en om je aan te melden:

https://www.domein-elisa.nl/hulpverleners-van-mensen-met-autisme/

Aanbod voor (naasten van) mensen met autisme

Psycho-educatie en autisme

Ken de ander, ken jezelf

Mensen zijn voortdurend op zoek naar begrijpen en naar begrepen worden. Jezelf begrijpen, de ander begrijpen en door de ander begrepen worden schept verbinding en maakt een soepeler samenleven en –werken mogelijk.

Wanneer je je eigen gebruiksaanwijzing kent en deze kunt delen met een ander, zal je ook meer geduld en begrip kunnen opbrengen voor diens gebruiksaanwijzing.

Dit geldt ook en misschien wel in sterkere mate voor mensen met autisme en voor de mensen die met hen samenleven en -werken.

Daarom biedt het nieuwe opleidingscentrum ELISA^2 vanaf maart 2020 de volgende psycho-educatietrajecten aan:

  • 1. Psycho-educatie traject voor mensen met autisme in twee-of drietal

In een traject van minimaal 6 sessies, leer je als persoon met autisme, in een kleine groep, je eigen autisme beter kennen en hiermee leven. Door de ontwikkelingsgerichte en oplossingsgerichte insteek leer je zowel je sterke kanten te benutten, als je beperkingen te erkennen en meer balans aan te brengen in je leven. Omdat je het traject aangaat met een belangrijke naaste kun je de inzichten die je krijgt direct toepassen in de praktijk van je dagelijkse leven. Daarnaast kun je met de andere deelnemer(s) ervaringen uitwisselen en elkaar voorzien van tips en steunen in het proces.

Sessie 1: Hoe verwerk ik informatie?

Sessie 2: Bouwen met mijn kwaliteiten (deel 1)

Sessie 3: Bouwen met mijn kwaliteiten (deel 2)

Sessie 4: De begane grond (zelfzorg en dagelijkse activiteiten)

Sessie 5: De eerste etage (sociale contacten en vrije tijd)

Sessie 6: Levensplan opstellen

+ sessie(s): Overige thema’s

Sessies vinden plaats op de volgende donderdagavonden:

26 maart, 2 en 16 april, 14 en 28 mei, 11 juni en eventueel verlengd op 18 en 25 juni, en op 9 en 16 juli.

Voor meer informatie en om je aan te melden:

https://www.domein-elisa.nl/02-informatie-psycho-educatie/
  • 2. Psycho-educatie traject voor naasten van mensen met autisme in twee-of drietal

In een traject van minimaal 6 sessies, leer je als naaste van de persoon met autisme, zijn of haar autisme beter kennen en hiermee omgaan in een kleine groep (twee- of drietal). Door de ontwikkelingsgerichte en oplossingsgerichte insteek leer je om af te stemmen op de ontwikkeling bij de persoon met autisme en om samen te werken vanuit de kracht van de persoon met autisme. Daarnaast leer je als naaste om ook je eigen grenzen aan te geven en jezelf niet in de ander te ‘verliezen’.

Sessie 1: Hoe verwerkt een persoon met autisme informatie?

Sessie 2: Samenwerken met kwaliteiten (deel 1)

Sessie 3: Samenwerken met kwaliteiten (deel 2)

Sessie 4: De begane grond (zelfzorg en dagelijkse activiteiten)

Sessie 5: De eerste etage (sociale contacten en vrije tijd)

Sessie 6: Levensplan opstellen

+sessie(s): Overige thema’s

Sessies vinden plaats op de volgende vrijdagmiddagen:

6 , 20 en 27 maart, 3 en 24 april en 22 mei en eventueel verlengd op 29 mei en 5 juni.

Voor meer informatie en om je aan te melden:

https://www.domein-elisa.nl/12-psycho-educatie/

Autibiografisch schrijven voor mensen met autisme

Soms is het lastig het overzicht te bewaren over je leven en lijkt je wereld elk moment uit elkaar te kunnen vallen in losse fragmenten.

Daarom biedt het nieuwe opleidingscentrum ELISA^2 de opleiding Autibiografisch schrijven aan voor mensen met autisme:

Aan de hand van 3 bijeenkomsten beschrijf je belangrijke mijlpalen en gebeurtenissen uit je leven tot nu toe en legt zo de ontwikkeling vast. Hierdoor ga je een ‘rode draad’ ontdekken en zie je steeds meer ‘het verhaal’ in je eigen levensloop. Dit kan helpen om je leven meer als één geheel te ervaren waarin jij jouw eigen positie kunt bepalen en de ‘grip’ op je leven versterkt wordt. Zo kun je verder in het reine komen met je verleden en je koers richting de toekomst verder bepalen.

De sessies vinden plaats op de volgende donderdagavonden:

19 maart, 23 april en 23 juli.

Voor meer informatie en om je aan te melden:

https://www.domein-elisa.nl/08-autibiografie-max-4/