Nieuwsbrief

NIEUW OPLEIDINGSAANBOD ELISA^2

Langdurige stress én de gevolgen van langdurige stress kunnen een sterke wissel trekken op zowel lichaam als geest. Dit geldt zeker ook voor mensen met autisme. Daarom is het extra waardevol dat toegepaste inzichten uit de Poly-vagaal theorie kunnen bijdragen aan gevoelens van veiligheid en verbinding.

VEILIG EN VERBONDEN! AUTISME EN DE POLY-VAGAAL THEORIE
Opleidingscentrum ELISA^2 zal dan ook in het voorjaar van 2023 een Vierluik aanbieden voor professionals waarbij inzichten uit de Poly-vagaal theorie gedeeld worden en geoefend wordt met een autismevriendelijke toepassing hiervan in de begeleiding van mensen met autisme.
Vanaf januari komen de data en de inhoudelijke informatie om u aan te melden op de website.

THEMA-OCHTEND IK-VERSTERKING EN HECHTING
Er is nog plek voor de laatste thema-ochtend van dit jaar! Met behulp van de metafoor van het ‘Eigen Huis’, onderzoeken we verschillende autismevriendelijke manieren om aan Ik-versterking te werken bij mensen met autisme, waarbij we ook aandacht besteden aan de Poly-vagaal theorie.
Voor meer informatie of om u aan te melden:
23. Ik-versterking bij autisme (Groep van maximaal 8) – Elisa^2 (domein-elisa.nl)

Ook in 2023 weer een nauwe samenwerking met Autisme Centraal, waarbij ook meerdere opleidingsdagen in Veenendaal aangeboden worden:

AUTISME EN DE OPLOSSINGSGERICHTE BENADERING! WAT LUKT WEL?
Het verklaren van een probleem brengt niet altijd de oplossing dichterbij. Daarom leer je op 17 februari op deze cursusdag ‘omdenken’. Je ontdekt wat de uitzondering is van het probleem en vindt manieren om deze uit te breiden. Zo sluit de oplossingsgerichte benadering goed aan bij de eigenheid van mensen met autisme.
Voor meer informatie of om u aan te melden:
Autisme en de oplossingsgerichte benadering. Wat lukt wél? – Autisme Centraal

ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY (ACT) EN DE AUTISMECENTRAALMETHODIEK – WAARDE(N)VOLLE BEGELEIDING BIJ AUTISME
In deze zesdaagse cursus leer je om mensen met autisme te bevragen naar zaken die voor hen het leven waardevol maken. Verder onderzoek je hoe je hen kunt helpen om een koers uit te stippelen richting zo’n waardevol leven en wat je kunt doen om de bereidheid bij hen én bij jezelf als begeleider nog verder te vergroten.
Hierbij maken we gebruik van de inzichten van de zes zuilen uit de Acceptance and Commitment Therapy (ACT), die we met behulp van de AutismeCentraalMethodiek autismevriendelijk leren toepassen.
Voor meer informatie of om u aan te melden:
Acceptance and Commitment Therapy en de AutismeCentraalMethodiek: 6-daags gecertificeerd traject – Autisme Centraal

Post-HBO opleiding ‘Sprekend Autisme!’
Deel 1: ‘Betekenisvol begeleiden’ start weer op 3 april!
In dit eerste deel, dat bestaat uit 8 lesdagen, onderzoeken we samen verschillende methodieken, benaderingen en modellen, want geen enkele manier is heilig.
Voor meer informatie of om u aan te melden:
14. Post-HBO opleiding ‘Sprekend Autisme!’ deel 1 (Groep van maximaal 8) – Elisa^2 (domein-elisa.nl)

Spreekuren:
Leren leven met autisme
Steeds vaker volgen mensen met autisme een traject op maat om te leren leven met hun autisme. Hierbij worden inzichten uit de oplossingsgerichte benadering, ACT, Impact technieken en autismevriendelijke tips op maat, gecombineerd met psycho-educatie.
Voor meer informatie of om u aan te melden:Begeleiding – Elisa^2 (domein-elisa.nl)

Staat hier niet bij wat u zoekt? Neem dan een kijkje op de website voor het hele aanbod of neem contact op voor een training op maat.
 
 
 
Website LinkedIn     Copyright © 2022 ELISA^2, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.

Ons adres is: ELISA^2 Panhuis 2c VEENENDAAL, Utrecht 3905 AX Netherlands
Voeg ons toe aan je adresboek

Wil je de instellingen wijzigen voor de ontvangst van deze e-mails?
Je kunt update your preferences of unsubscribe from this list.