Privacyverklaring ELISA^2

ELISA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring staat heldere en transparante informatie over de omgang met persoonsgegevens. ELISA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ELISA in ieder geval:

(Bijzondere) persoonsgegevens die ELISA^2 verwerkt

ELISA^2 verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ELISA^2 verwerkt:

 1. Voor- en achternaam van contactpersonen die gebruiken maken van haar diensten en/of die een Nieuwsbrief ontvangen
 2. Geslacht contactpersonen die gebruik maken van haar diensten
 3. Geboortedatum contactpersonen die gebruik maken van haar diensten
 4. Adresgegevens contactpersonen die gebruik maken van haar diensten
 5. Telefoonnummer contactpersonen die gebruik maken van haar diensten
 6. Emailadres contactpersonen die gebruik maken van haar diensten en/of die een Nieuwsbrief ontvangen
 7. Bankrekeningnummer contactpersonen die gebruik maken van haar diensten
 8. BSN contactpersonen die gebruik maken van haar diensten
 9. Klantnummer SVB contactpersonen die gebruik maken van haar diensten m.b.v. PGB
 10. Gezondheidsgegevens contactpersonen die gebruik maken van haar diensten
 11. Modelzorgovereenkomsten met daarin gegevens m.b.t. verleende en te verlenen zorg contactpersonen die gebruik maken van haar diensten
 12. Zorgplannen en evaluaties van zorgplannen met daarin gegevens m.b.t. verleende en te verlenen zorg contactpersonen die gebruik maken van haar diensten
 13. Netwerkgegevens (bijvoorbeeld familie, werkplek, meewerkende instanties) m.b.t. verleende en te verlenen zorg contactpersonen die gebruik maken van haar diensten
 14. Contracten/overeenkomsten met daarin gegevens m.b.t. te volgen of gevolgde cursussen, trainingen, opleidingen of themadagen
 15. Opleidings- en beroepsgegevens m.b.t. te volgen korte beroepsopleidingen

Grondslag van persoonsgegevens die ELISA^2 verwerkt

ELISA^2 verwerkt uw bovenstaande (bijzondere) persoonsgegevens vanuit de volgende grondslagen:

Bewaartermijn

ELISA^2 bewaart uw (bijzondere) persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de grondslagen te realiseren waarvoor uw gegevens verwerkt worden:

Delen van persoonsgegevens met derden

ELISA^2 verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de Modelzorgovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgegevens

Rechten van betrokkenen