16. Vierluik ‘Autisme en identiteit’ (Groep van maximaal 8)

Inhoud van de cursus

Identiteit is tegenwoordig een beladen onderwerp geworden. Personen worden aangespoord een eigen identiteit te ontwikkelen en hierbij wordt steeds meer een ‘hokjesgeest’ gebruikt. Je identiteit bestaat uit een sociale, culturele, seksuele component en uit nog veel meer! Door de bomen in dit bos belanden veel personen in een zogenoemde identiteitscrisis en vervreemden van zichzelf en van wie ze, buiten al die hokjes, eigenlijk zijn.

Voor mensen met autisme is de identiteitsontwikkeling een nog veel grotere opgave, omdat hun ontwikkeling op meerdere gebieden een heel eigen tempo volgt. Vaak ontstaan al problemen bij de basis: je eigen positie innemen in het leven en in de wereld, want…wie ben ik zelf en wat is eigenlijk een ‘zelf?’

In deze korte opleiding, die bestaat uit 4 themadagen, onderzoeken we hoe we mensen met autisme kunnen ondersteunen bij bovenstaande zoektocht. Tevens helpen we hen om het begrip identiteit te relativeren, zodat ze écht zichzelf mogen en kunnen zijn.

Lesdag 1: Autisme en het zelf(beeld)

Tijdens deze lesdag wordt stil gestaan bij het ‘zelfbesef’. Mensen met autisme hebben vaak meer moeite met het ervaren van een ‘zelf’ en dus ook met het vormen van een zelfbeeld. We zullen hier op in gaan, o.a. met behulp van de theorie van Martine Delfos (MAS1P), over de ontwikkeling van een zelf, een zelfbeeld en hoe deze, door middel van de ik-ander differentiatie aan de basis ligt van de hechting aan andere mensen en van de hechting aan het eigen leven.

Lesdag 2: Autisme en hechting

In opleidingsdag 2 gaan we dieper in op bovenstaande ik-ander differentiatie en onderzoeken we hoe mensen met autisme vervreemding van zichzelf en anderen en het leven kunnen voorkomen. Aangezien bij hen deze ontwikkeling (ik-ander differentiatie en hechting) vaak trager verloopt dan bij anderen, oefenen we met elkaar hoe we op deze vertraagde ontwikkeling kunnen afstemmen en hoe we deze ontwikkeling kunnen stimuleren, met respect voor het ontwikkelingstempo van de persoon met autisme. Hierbij gaan we ook in op het onderscheid tussen een vertraagd hechtingsproces en hechtingsproblematiek.

Lesdag 3: Blokkades in de ontwikkeling bij mensen met autisme

In deze derde lesdag staan we stil bij het feit dat mensen met autisme, door nare gebeurtenissen, geblokkeerd kunnen raken in hun ontwikkeling. Naast de vertraging die een rol speelt bij de hechting en de sociaal-emotionele ontwikkeling, kunnen er door trauma’s, of door onvoldoende afstemming op het niveau van de persoon met autisme, blokkades ontstaan, waardoor hulpverlening vastloopt. We onderzoeken met elkaar hoe we zo’n vastgelopen ontwikkeling weer kunnen stimuleren en hoe we kunnen omgaan met de verwerking van nare ervaringen. Daarnaast leren we hoe we een negatief zelfbeeld kunnen relativeren, waardoor mensen met autisme meer (ontwikkelings)ruimte krijgen. Vaak speelt dit gegeven een rol wanneer er geen intrinsieke motivatie aanwezig lijkt te zijn en kan deze intrinsieke motivatie zo gestimuleerd worden.

Tevens gaan we tijdens deze lesdag in op de seksuele identiteit bij mensen met autisme.

Lesdag 4: Autisme en relaties

Nadat we in de voorgaande lesdagen veel aandacht hebben besteed aan de relatie met het ‘zelf’, gaan we in deze vierde lesdag dieper in op de verschillen en overeenkomsten tussen ‘Theory Of Mind’ en ‘Theory Of one’s Own Mind’ die synchroon lijken te verlopen. Hierbij besteden we aandacht aan de spiegelfunctie die mensen hebben ten opzichte van elkaar en hoe we mensen met autisme kunnen helpen om hiermee om te gaan. We onderzoeken hoe de emotionele en sociale ontwikkeling op gang gebracht kan worden en gestimuleerd kan worden.

Daarnaast besteden we aandacht aan het verschil tussen functionele relaties en sociale relaties en hoe we de wisselwerking hiertussen kunnen stimuleren bij mensen met autisme, én bij mensen die relaties met hen onderhouden. Dit zal de gelijkwaardigheid en de wederzijdsheid doen toenemen.

Tevens gaan we deze lesdag in op de overeenkomsten en verschillen tussen mannen en vrouwen met autisme.

Doelgroep

De opleiding richt zich op begeleiders, behandelaren en alle mogelijke dienstverleners die werken met en voor jongeren en (jong) volwassenen met autisme.

Doelstellingen
 1. De hulpverlener is in staat om met de persoon met autisme te onderzoeken hoe deze persoon zichzelf en zijn leven ervaart.
 2. De hulpverlener kan in samenwerking met de persoon met autisme de ontwikkeling van het zelf en de hechting aan zichzelf en anderen stimuleren
 3. De hulpverlener is in staat de persoon met autisme op dieperliggend niveau te ondersteunen met het aangaan en onderhouden van relaties
 4. De hulpverlener kan deze inzichten vertalen naar de concrete alledaagse situatie van de persoon met autisme en hierin praktische ondersteuning bieden
 5. De hulpverlener beschikt over manieren om een vastgelopen ontwikkeling te herkennen en hier adequaat op te reageren, zodat blokkades opgeheven (kunnen) worden
Toelatingseisen
 • Je beschikt over een HBO -niveau en minimaal 1 jaar werkervaring met 3 personen met autisme
 • Je bent bereid tot zelfreflectie
 • Je bent bereid om emancipatie van mensen met autisme in de maatschappij actief te bevorderen
Accreditatie
 • Registerplein (registratie voor sociaal agogen, GGZ agogen, maatschappelijk werkers, sociaal werkers, cliëntondersteuners) heeft de cursus geaccrediteerd met 17 accreditatiepunten. De accreditatie zal jaarlijks aangevraagd worden.
Certificaat
 • Bij volledige aanwezigheid en het inleveren van de thuisopdrachten wordt er een certificaat uitgereikt
 • Bij toegekende accreditatiepunten worden deze vermeld op het certificaat
Praktische informatie
Procedure
 • Alvorens je de opleiding kunt starten vindt er een intake plaats van circa 1 uur waarin we met elkaar bekijken of de opleiding inderdaad aansluit
 • De opleidingsdagen zullen plaatsvinden op de volgende dinsdagmiddagen van 13.30 uur t/m 16.00 uur met een korte pauze:
 1. 1 november
 2. 8 november
 3. 22 november
 4. 29 november
 • De opleidingsdagen vinden om de week plaats, zodat je de tijd en ruimte hebt om de kennis toe te leren passen in de praktijk van je eigen werk
 • Tussen de opleidingsdagen lees je de aangegeven literatuur en werk je aan thuisopdrachten in de praktijk van je eigen werk, die je inlevert per lesdag. Deze thuisopdrachten zullen tussen de 2 en de 4 uur in beslag nemen per week ( 4 uur per thema)
Plaats en bereikbaarheid
 • De intake en de sessies zullen plaatsvinden op de locatie Welkom aan de Vijftien Morgen 7-9 te Veenendaal
 • De intake en de sessies vinden plaats op de vierde verdieping, waar je kunt wachten in de algemene ruimte tot je wordt opgehaald
 • De locatie is goed te bereiken met zowel de auto (Google Maps) als met het openbaar vervoer (7 minuten lopen vanaf station Veenendaal Centrum)
 • Bij de locatie is voldoende parkeergelegenheid aanwezig
Docent
 • De opleiding is ontwikkeld en zal gegeven en gecoördineerd worden door Rianne Jansen
Kosten
 • De totale kosten van het traject, uitgaande van 4 opleidingsdagen zijn € 500,-
 • De kosten zijn inclusief lesmateriaal (literatuur en thuisopdrachten) en een drankje met een versnapering
 • Betaling geschiedt middels een factuur
 • Algemene voorwaarden

Aanmelden voor cursus

Velden met een (*) zijn verplicht.